Hyra lägenhet i andra hand som förening  (läst 4880 gånger) Skriv ut

1 B


Prefect47  september 07, 2008, 02:40:21 AM

Hej,

Jag är ny på bokföring och skulle behöva lite hjälp.

Scenariot är följande: en ideell (sport-)förening hyr en lägenhet i andra hand, där två spelare ska bo. Den ena spelaren kommer från utlandet och får sin del av hyran betald av föreningen. Den andra spelaren är svensk och betalar sin del av hyran själv.

Hur bokförs detta? Jag använder Idrottens BAS-kontoplan v1.3 (tror den är baserad på BAS2006 väl?).

Loggat


Fredrik Stigsson  september 11, 2008, 09:47:42 AM

Hej!
För det första så skall du bokföra lokalkostnaden, det vill säga hyran för andrahandslägenheten. Denna lokalkostnad kan du bokföra på konto 5010 lokalhyra eller ett underkonto till detta konto.

Sedan kommer vi till förmånsdelen, spelaren som bor i Sverige betalar för sin del och därför uppstår ingen förmånsbeskattning. Ni kan göra ett nettolöneavdrag på lönen för den svenska spelaren vid löneutbetalningen, eller ta upp förmånen i lönekörningen och göra ett lika stort bruttolöneavdrag. Båda sätten ger att ingen förmånsbeskattning sker. Ni kan också låta spelaren betala hyran och bokföra detta som en intäkt.

Den utländska spelaren skall förmånsbeskattas om denne inte går under skattereglerna för utomlands bosatta artister (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), vistelsen i Sverige skall då vara mindre än 6 månader.

Om den utländska spelaren skall förmånsbeskattas så tas denna förmån upp vid lönekörningen enligt schablon.

Bokföra lokalhyra
Bokföra bostadsförmån
Schablonvärden för bostadsförmån

Loggat


Prefect47  september 14, 2008, 11:42:45 PM

Tack för svaren, har som vanligt lite uppfäljningsfrågor.  :D

* Gäller samma regler om föreningen är en ideell förening?
* Om den utländske spelaren får betalt i en klumpsumma (dvs får ingen månadslön), hur påverkar det?

Loggat


Fredrik Stigsson  september 19, 2008, 06:30:04 PM

Hej!
Som huvudregel skall även en skattebefriad ideell förening betala arbetsgivaravgifter och preliminär a-skatt på utbetald lön och förmåner.

Utdrag från Skatteverkets handledning "Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser":
"Har en förening anställda ska föreningen betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Se vidare i broschyren ”Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter” (SKV 401). Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de har utfört."

Det finns dock ett undantag från att betala arbetsgivaravgifter under förutsättning att lön och förmåner understiger 0,5 prisbasbelopp per år.
"För ersättning till idrottsutövare gäller särskilda regler. I underlaget för arbetsgivaravgifter inräknas inte ersättning till en och samma idrottsutövare från en allmännyttig ideell förening, som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt pris basbelopp. Om utbetalat belopp (inklusive skattepliktiga förmåner) uppgår till eller är högre än ett halvt prisbasbelopp, ska arbetsgivaravgifter betalas på hela beloppet.

I det halva prisbasbeloppet ska inte inräknas kostnadsersättningar för vilka mottagaren får avdrag vid taxeringen eller som inte behöver deklareras av honom. Den särskilda löneskatten omfattas också av undantagsreglerna."


Prisbasbeloppet uppgår till 41 000 SEK under år 2008, ett halvt prisbasbelopp är därför 20 500 SEK.

* Det spelar ingen roll om den utländske spelaren får betalt löpande eller i klumpsumma.

Ps. Observera att kontrolluppgift måste lämnas om en person fått lön eller förmån på 100 kr eller mer.

Loggat