Måste lönen betalas ut den månad den deklarerats?  (läst 11050 gånger) Skriv ut

1 B


Vertuu  april 27, 2010, 09:57:59 AM

Måste den lön man deklarerat för t ex April 2010 betalas ut i just April månad?

Går det bra att bokföra ett löneunderlag i April månad där man lägger lönesumman på t ex "Skuld till närstående" konto och
sedan betala ut i Maj eller Juni?

Detta kan t ex vara händigt då man inte vet vem som ska få vilken lönesumma än (vi är bara 3 st aktiva i bolaget).
Dessutom vad jag ser så är inte jobbskatteavdraget något som påverkas av skattedeklarationen för arbetsgivare, eller?

Loggat


TimFaste  april 27, 2010, 03:59:57 PM

Principiellt är lön till anställda helt baserade på kontantprincipen. Den tidpunkt då lönen är utbetald eller "finns tillgänglig för lyftning" avgör beskattningstidpunkten.

Om ni ibland er själva anser att lönen "finns tillgänglig för lyftning" i april även om ingen tar ut sina pengar förrän i maj eller juni så är det ju upp till er.

Vid årsskiftet kan det vara bra att styra upp det eftersom det är avstämningstidpunkten för kontrolluppgifter. Bara en tanke.

Loggat


Vertuu  juni 29, 2010, 04:52:41 PM

Jag har en till fundering gällande det här.

Med "tillgänglig för lyftning" menas när den är disponibel för arbetstagaren. Om en anställd inte är företagsledare eller inte på annat vis kan påverka när utbetalning ska ske borde den väl inte anses disponibel förrän den finns på arbetstagarens privata konto.

Så kan jag tolka det som att det är "ok" att hålla inne med lönen men betala skatt för företagsledares löner (vilka kan bestämma själva när lönen betalas ut. Den deklarerade lönen borde anses tillgänglig för lyftning även om den inte betalats ut), men inte för "vanliga" anställda?
I de vanliga anställdas fall borde det väl rimligen vara så att jag måste deklarera skatt på föregående månads löneutbetalning.

Är de så här skatteverket resonerar må tro?

Loggat


TimFaste  juni 29, 2010, 06:22:29 PM

Vi kan ju konstatera att Skatteverket inte gråter många tårar om de får in skatter och arbetsgivaravgifter tidigare än nödvändigt! Om pengarna kommer för sent så blir det dock "annat ljud i skällan"!

När det gäller ägare, företagsledare och liknande personalgrupper så finns det inte något skäl att bokföra lönekostnader "onödigt" tidigt. Men du frågade "om det går bra?" - och det gör det. Det kan ju ha sina fördelar när man tittar på resultatet månad för månad. Men är en nackdel likviditetsmässigt. Ett skäl att bokföra tillgänglig nettolön som skuld till närstående skulle kunna vara i bokslutet. Då kan man gå på principen om att pengarna är tillgängliga för lyftning och alltså redovisa innehållen källskatt och arbetsgivaravgifter påföljande månad.

I det fallet finns också ett annat alternativ, nämligen tantiem. I bokslutet kan skulden för tänkt tantiem bokföras med tillhörande arbetsgivaravgifter. Eftersom ett tantiem beslutas och godkänns av årsstämman finns pengarna inte "tillgängliga för lyftning" förrän årsstämman har hållits. Först i den därpå följande månaden blir det därmed nödvändigt att redovisa källskatt och arbetsgivaravgift. Nackdelen är att man skyltar med föreslaget tantiem i årsredovisningen.

Citera
"Så kan jag tolka det som att det är "ok" att hålla inne med lönen men betala skatt för företagsledares löner (vilka kan bestämma själva när lönen betalas ut. Den deklarerade lönen borde anses tillgänglig för lyftning även om den inte betalats ut), men inte för "vanliga" anställda?"

Kolla och se hur "vanliga anställda" reagerar om de får en lönespecifikation, men inga pengar!  ;D

Loggat


Vertuu  juni 29, 2010, 10:14:16 PM

En av anledningarna till att vi vill göra så här är för att kunna dela upp en löneutbetalning bokförings- och deklarationsmässigt för att på så vis kunna maximera jobbskatteavdraget, som skulle bli mindre (right?) om man behandlade lönen som om den kom under en månad.

Denna skillnad kanske försvinner iom att man betalar in skatten tidigare  med tanke på ränta och nuvärdet..

Loggat


TimFaste  juni 29, 2010, 10:30:33 PM

I see!

Loggat