Kan man rekonstruera kontosaldon utifrån skattekontot?  (läst 2892 gånger) Skriv ut

1 B


BertL  juni 14, 2017, 02:25:07 PM

Misstänker att det finns ett fel i bokföringen som hängt med ett antal år (har en hög skattefordran som tycks sakna verklighetsgrund). Har fått rådet att rekonstruera de kontosaldon som kan vara berörda utifrån skattekontot. De konton som främst är relevanta är 1630 (som är korrekt bokfört), 1640, 2510, 2512, 2710, 2730 och 2731. Rådet jag fått är egentligen att rekonstruera 2016 års UB (preliminärt förstås) utifrån skattekontot 2017, men där finns ingen relevant information, så jag antar att det inte stämmer. Däremot går det eventuellt att rekonstruera de korrekta saldona i UB 2015, vilka sedan skulle kunna användas som IB 2016 alt. rättas 2016. (Tanken är förstås att felet också skall kunna hittas om man ser de korrekta saldona och kan beräkna avvikelserna.) Men hur går man i så fall till väga?

Loggat


Fredrik Stigsson  juni 16, 2017, 08:03:30 AM

Hej,

det kan vara lite komplicerat att rätta till skattekontot i bokföringen om det har varit fel under en längre tid. Om saldot på konto 1630 är korrekt så borde det vara fel på några av motkontona (1640, 2510, 2512, 2710, 2730 och 2731). När det gäller konto 2710, 2731 och 2731 så borde dessa bara innehålla skulder för en månads preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, om det har blivit fel här så får du justera differenserna mot kostnadskonton för lön och arbetsgivaravgifter.

Kontona för skatteskuld (2510 och 2512) kan ha differenser på grund av att den beräknade skatten inte stämmer överens med den slutliga skatten. Dessa differenser brukar bokföras som 8920 "Skatt på grund av ändrad beskattning".

Du måste rätta till balanserna genom att bokföra mot resultatkonton.

Loggat


BertL  juni 16, 2017, 07:06:08 PM

Okay. Kan jag rätta mot resultatkonto (som påverkar skatten) utan att ha rett ut hur avvikelsen uppkommit? (Har överskott på skattefordringarkontot, vilket kom från 2710 och 2730 som tömdes mot detta RÅ 2015. Har dessa konton plus 2731 bakåt till och med RÅ 2013, men inte hittat det stora fel jag letar efter (hade revisor till och med RÅ 2012). Möjligen kan det vara ett antal smärre avvikelser mellan uppskattad och verklig skatt som du skriver. Har sett några mindre sådana och skall titta närmare på det.)

Loggat