Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

redovisning personalkostnader K2

Startat av Kiki, mars 13, 2017, 02:47:10 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

Kiki

Hej,

jag ska redovisa personalkostnader i årsredovisningen, gällande AB enligt K2.
I min balansräkning är ju alla kostnader med gällande personal. Sen finns det en not med tilläggsupplyssningar.
Vilka detaljerade uppgifter uppgifter om personalen ska jag lämna? Hittar inga exempel eller en förklaring K2 reglarna.
Jag tar inte med förmåner eller dylikt, men behöver jag ta upp utbildningskostnader och en kostnad för sjuk och hälsovård.

Jag har löner och andra ersättningar: lön och semester
Sociala kostnader och pensionskostnader: som det låter, sociala kostnader samt pension

I båda rubriker passar utbildning inte riktigt. Behöver det lämnas en särskild uppgift om detta överhuvudtaget?

Tack för hjälpen

// 8)

Fredrik Stigsson

Hej!

Enligt K2-rekommendationen (BFNAR 2016:10) och årsredovisningslagen (1995:1554) så behöver du enbart lämna upplysningar om medelantalet anställda i en not när det gäller din personal. BFNAR 2016:10 är den nya rekommendationen som skall tillämpas för K2-företag.

Om du frivilligt lämnar upplysning om personalens löner, pensioner och sociala avgifter så skall du inte inkludera utbildningskostnader eller andra personalkostnader.

Kiki