Gäller VAT nummer om du befinner dig fysiskt i ett annat EU land?  (läst 1943 gånger) Skriv ut

1 B


bokmalen  mars 06, 2017, 12:47:08 PM

Detta kanske inte är helt till ämnet men någon kanske vet vad som gäller.

Om jag befinner mig fysiskt i Sverige och köper en vara i ett annat EU land, t.ex. via telefon eller nätet så kan jag lämna mitt VAT nummer och få det skattefritt från det landet. Naturligtvis gör jag en omvänd momsdeklaration här hemma.

Men om jag nu gör samma sak, fast jag befinner mig fysiskt i ett annat EU land. T.ex. Hyr utrustning. Kan jag då dra fram mitt VAT nummer och betala skattefritt i det landet. Enda skillnaden är jag nu befinner mig fysiskt i landet, inte hemma i Sverige.

Loggat


Fredrik Stigsson  mars 10, 2017, 09:41:10 AM

Hej!

Huvudregeln anger att tjänster anses vara omsatta i det land där köparen är etablerad. När du köper som svensk näringsidkare köper en tjänst till din verksamhet från utlandet (EU eller utanför EU) så anses tjänsten vara omsatt i Sverige. Det finns dock undantag från huvudregeln.

Följande tjänster anses vara omsatta i det land där säljaren är etablerad:
- Förmedlingstjänster
- Fastighetstjänster
- Persontransporter
- Varutransporter
- Lastning och lossning
- Kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster
- Värdering av, och arbete på, vara som är lös egendom
- Restaurang- och cateringtjänster
- Korttidsuthyrning av transportmedel
- Långtidsuthyrning av transportmedel
- Diverse tjänster
- Digitala tjänster
- Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
- Tjänster avseende export eller viss import
- Förmedlingstjänster

Om du hyr utrustning i ett annat EU-land och använder utrustningen i det landet så räknas det förmodligen som att tjänsten är omsatt i det landet, säljaren kommer då att ta ut moms enligt sitt eget lands regler.

Loggat