"Trolla bort" underskott med reservfond?

Startat av Fia, mars 01, 2017, 02:10:21 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

Fia

Hej!

Hoppas någon kan hjälpa mig med detta:

Jag jobbar på en ideell förening sedan ungefär ett halvår tillbaka och sitter nu och grejar med bokslutet.

I den budget som styrelsen fastslog för 2016 har de räknat med ett underskott på ca 200 000 kr, vilket också blivit fallet. I en av budgetkommentarerna står det att 50 000 kan täckas upp via reserverade ändamålsbestämda medel 2088, medan resten, i samband med bokslutet ska tas från reservfond 2081.

På konto 2088 fanns det mycket riktigt 50 000 avsatt sedan tidigare år så den saken är klar. Men resterande 150 000 återstår. Styrelsen vill alltså gärna "visa upp" ett nollresultat. Kan jag bokföra, som sista verifikation för året, på följande sätt?

D 2081
K 8990 (övr. bokslutsdispositioner)

Och bifoga styrelseprotokollet där budgetkommentaren om att resterande 150 000 kr ska tas från reservfonden som underlag till verifikationen?

På detta sätt blir ju det redovisade resultatet 0, precis som styrelsen önskade. Eller?

Fia

Eller kan man göra likadant fast mot konto 2060, eget kapital? Det finns gott och väl pengar så det räcker på båda kontona, men det jag undrar över är alltså om det är ok bokföringsmässigt att göra så...

Fredrik Stigsson

Hej,

upplösningar av fonderna i eget kapital (reserverade ändamålsbestämda medel och reservfonden) kommer inte att påverka resultatet i den ideella föreningen. En ideell förening behöver inte göra avsättningar till en reservfond så denna kan lösas upp.

Obeskattade reserver är resultatet av skattemässiga justeringar (bokslutsdispositioner) som görs för att utjämna resultatet mellan olika år, överavskrivningar och periodiseringsfonder utgör obeskattade reserver. Reserverade ändamålsbestämda medel och reservfonden är inte obeskattade reserver och du kan därför inte justera dessa med bokslutsdispositioner.

När det gäller hur balanserat resultat skall disponeras inom eget kapital så görs dessa transaktioner enbart i balansräkningen och lämnar därför resultaträkningen oberörd.

Fia

Tack så mycket för svaret! Måste fundera på det lite. Återkommer om jag har följdfrågor.

Ha en riktigt fin helg! :)