Nationalekonom sökes till Evidens BLW AB  (läst 903 gånger) Skriv ut

1 B


Dovile  november 04, 2016, 05:17:41 PM

Vi söker just nu nationalekonomer med fokus på marknadsanalys

Eftersom det är en stor och växande efterfrågan på våra tjänster söker vi två analytiska nationalekonomer med stort intresse för makroekonomi, statistik och ekonometri till vårt kontor på Sibyllegatan i Stockholm.

Profil

Formell kompetens är sannolikt akademisk examen på magisternivå eller motsvarande. Erfarenheter av kvantitativ analys omfattande exempelvis tidsserier och prognoser samt analyser av konjunktur och regional ekonomi är meriterande liksom erfarenheter av analysverktyg som exempelvis EViews och SPSS. Den vi söker arbetar kanske idag på Riksbanken, Konjunkturinstitutet, på någon affärsbank eller inom ett konsultföretag? Vi kan även tänka oss en person utan arbetsmässig erfarenhet. Intresse av stadsutveckling samt fastighets- och bostadsmarknaden är en fördel.

Arbetsbeskrivning

Som konsult på Evidens ingår man i ett dynamiskt team som tillsammans utvecklar verksamheten och som driver analys- och strategiprocesser på uppdrag av både ledande företag i fastighetsbranschen och centrala aktörer inom den offentliga sektorn. Arbetet ställer höga krav på affärsmannaskap, social- och analytisk förmåga samt god förmåga att behärska både skriftliga och muntliga presentationer.

Om Evidens

Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi arbetar också med organisations- och ledarskapsutveckling liksom med praktiskt stöd och implementering av strategiska förändringar. All analys och rådgivning står på evidensbaserad och empirisk grund. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp av våra unika databaser och prognosmodeller. Vi utgår ifrån ett marknadsperspektiv och ser alltid till helheten, sätter saker i sitt sammanhang och söker orsak/verkan-samband.

Våra uppdrag handlar om att, tillsammans med företagsledning och styrelse, genomföra kvalificerade marknadsanalyser och/eller driva processer för att forma strategier eller affärsplaner. Våra kunder ska kunna fatta välgrundade beslut i enlighet med marknadsvillkor och interna förutsättningar för att åstadkomma varaktiga framgångar och hållbar utveckling mot givna mål.

Vid sidan av konkreta uppdrag åt fastighetsaktörer anlitas vi regelbundet av branschorganisationer, myndigheter och ibland regeringskansliet för analyser och rapporter i fastighets- och bostadsanknutna frågor.

Rekrytering sker löpande och vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Skicka din ansökan till eleonor.andersson@evidensgruppen.se.

Frågor besvaras av Eleonor Andersson 070-558 98 33 eller Thomas Sandberg 070-670 01 70.

Ansök nu: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/de3ed6b67371

Loggat