Två enskilda företag vill bilda enkelt bolag  (läst 2415 gånger) Skriv ut

1 B


Cordula  maj 16, 2016, 09:09:14 PM

Jag tar bokföringen för två enskilda byggföretag som nu så fort som möjligt vill gå ihop. Det handlar om far och son och de vill att båda tar med sina tillgångar och fortsättningsvis bilda ett enda företag. Aktiebolag är inte aktuellt, vi funderar på handelsbolag eller enkelt bolag, tendensen går dock mot enkelt bolag.

Frågan är hur man gör bäst. Får jag summera ihop balansrapporterna så att det blir en enda bokföring och deklaration där man sedan delar upp resultatet mellan dem? Eller finns det regler hur man löser övergången till det enkla bolaget?

Loggat


Fredrik Stigsson  maj 20, 2016, 10:45:51 AM

Hej,

det nya bolaget gör ett inkråmsförvärv av tillgångarna och skulderna i respektive enskild näringsverksamhet. Själva förvärvet behöver inte innebära att det blir någon vinst i de enskilda firmorna. En försäljning av en verksamhet (inkråm) är momsfri om köparen är momsregistrerad och om köparen avser att driva verksamheten vidare. En verksamhet kan avse en hel verksamhet eller en avgränsad del av en verksamhet, exempelvis ett kundregister.

Övergången till det nya bolaget innebär att de enskilda firmornas balansräkningar förs in i det nya bolaget och att tillgångarna och skulderna förs bort i de enskilda firmorna.

Loggat