Outnyttjat underskott för flera år  (läst 1186 gånger) Skriv ut

1 B


Snöskottaren  april 28, 2016, 04:29:13 PM

Bolaget startades 2013
2013 hade vi ett underskott på 200 000 kr
2014 hade vi ett underskott på 10 000 kr (här skrev vi inget i deklarationen ang året före)
2015 har vi en vinst på 330 000 kr

Gjorde vi fel i deklarationen för 2014 när vi inte tog med underskottet från året före (skulle vi haft med det i ruta 4:14 trots att vi inte hade ett överskott att kvitta det mot). Dvs skulle underskottet ha varit 200 000 + 10 000? Mitt skatteprogram vill för 2015 endast dra av de 10 000 kronorna i underskottsavdrag men kan jag bara skriva 210 000 istället?
I deklarationspapprena står det "näringsuppgifter som enl Skatteverket har registrerats.... = underskott 10 000 kr

Loggat


Fredrik Stigsson  april 29, 2016, 09:02:39 AM

Hej,

under år 2014 skulle ni ha tagit med underskottet från föregående år (200 000 i ruta 4:14). Ni måste därmed göra en rättelse avseende inkomståret 2014 (https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6891.4.6efe6285127ab4f1d2580005715.html). I årets inkomstdeklaration kan ni ta upp 210 000 som "Outnyttjat underskott från föregående år" i och med att ni har gjort rättelse avseende inkomstår 2014.

Loggat