Filial i Norge????  (läst 8846 gånger) Skriv ut

1 B


mimi10  december 04, 2012, 03:07:42 PM

Hej,

 Vi har AB i Sverige och driftsälle i Norge med våra anställda från Sverige. Vi skulle registrera en filial i Norge.
 Kan någon ge ett bra råd på följande:

- kan man behålla samma företags namn med tillägget "filial", eller?
- hur kommer att  redovisning ser ut mellan moderbolag i Sverige och filial i Norge?
- vad har moderbolaget från Sverige för roll i bokföring,redovisning och revision?
- finns möjlighet att redovisningen utförs från moderbolaget?

Tack i förväg  :D

Loggat


Fredrik Stigsson  december 07, 2012, 02:30:25 PM

Hej!

Jag skall svara efter bästa förmåga utan att vara insatt i hur myndigheter hanterar företag i Norge.

- kan man behålla samma företags namn med tillägget "filial", eller?
En filial är inte en separat juridisk person utan en del av det företag som filialen startas av. En filial brukar ha samma namn som det företag till vilket filialen tillhör plus tillägget "filial".

- hur kommer att  redovisning ser ut mellan moderbolag i Sverige och filial i Norge?
En filial skall ha en egen bokföring. Filialen ingår som en tillgångspost i moderbolagets redovisning, andelar i filal.

- vad har moderbolaget från Sverige för roll i bokföring,redovisning och revision?
Moderbolaget sköter bokföring och bokslut för moderbolaget. Moderbolaget upprättar även koncernredovisning om det krävs, ett moderföretag i en mindre koncern behöver inte upprätta en koncernredovisning.

- finns möjlighet att redovisningen utförs från moderbolaget?
Vet ej hur det ser ut i Norge när det gäller krav på den som skall göra bokföringen men tror att moderbolagets personal kan göra bokföringen för den norska filalen.

Loggat


mikaelgreen  maj 03, 2013, 10:18:12 AM

Hallå!

Hade bara en följdfråga på den här gamla tråden. Vi försöker desperat hitta info om hur filialer ska hanteras (svenska filialer till utländska bolag i vårt fall) och du kanske hade nåt tips, Bokfoering. ;)

Är du säker på att det handlar om en koncern, med en moder och en dotter och att filialen tas upp som tillgång i moderns BR? Hittar inget sånt konto i BAS och vilket värde skulle man sätta på en filial? Vi har liksom fått uppfattningen att eftersom filialen inte är en separat juridisk person, kan den inte heller ägas av "modern" utan är helt enkelt en del av modern. En redovisningsenhet, typ.

Fast som sagt är det svårt att hitta info om detta, så vi är allt annat än säkra. Hur hanteras t ex resultat i en filial rent bokföringsmässigt? En filial kan ju inte rimligtvis ha eget kapital? Eller lämna utdelning - det måste väl komma från "modern"?

/Micke

Loggat


Fredrik Stigsson  maj 08, 2013, 01:31:06 PM

Är du säker på att det handlar om en koncern, med en moder och en dotter och att filialen tas upp som tillgång i moderns BR? Hittar inget sånt konto i BAS och vilket värde skulle man sätta på en filial? Vi har liksom fått uppfattningen att eftersom filialen inte är en separat juridisk person, kan den inte heller ägas av "modern" utan är helt enkelt en del av modern. En redovisningsenhet, typ.

Fast som sagt är det svårt att hitta info om detta, så vi är allt annat än säkra. Hur hanteras t ex resultat i en filial rent bokföringsmässigt? En filial kan ju inte rimligtvis ha eget kapital? Eller lämna utdelning - det måste väl komma från "modern"?
Hej, jag vill bara börja med att säga att jag inte har någon praktisk erfarenhet av redovisning i en filal.

En årsredovisning för en filial skall enligt bolagsverket innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys (gäller endast större filialer) och noter.

En svensk filial skall betala inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter i Sverige enligt Skatteverket.

En filial borde kunna ha ett eget kapital för att:
1. Kunna ta emot likvida medel från "modern" utan att behöva låna dessa pengar.
2. Kunna ansamla kvarvarande vinstmedel.

Jag kan tänka mig att man kan se en filial som ett handelsbolag. Ett handelsbolag kan vara ett dotterföretag till ett moderföretag, det egna kapitalet i handelsbolaget tas upp som en finansiell anläggningstillgång i moderföretaget.

Håller med om att det är svårt att hitta information om filialer och det här är några tankar från mig.

Loggat