AB / kontor  (läst 3926 gånger) Skriv ut

1 B


mimi10  januari 20, 2012, 01:28:36 AM

Hur mycket kan man göra arbetsrum avdrag om man har bostadsrätt och utnyttjar en del av lägenheten för verksamhet? Behöver man skriva någon andrahand avtal mellan AB och den andra som aktie ägare.

Tack i förväg  :)

Loggat


Fredrik Stigsson  januari 26, 2012, 11:16:00 AM

Hej,

du är anställd i ett aktiebolag och du kan privat få avdrag för arbetsrum i bostaden om ett särskilt arbetsrum eller en lokal krävs för att kunna utföra arbetet och att arbetsgivaren inte tillhandahåller något arbetsrum. Avdrag för telefon kan göras för merkostnader om vissa villkor är uppfyllda men när det gäller bredbandet så finns det tyvärr inga merkostnader.

Utdrag från Skatteverkets hemsida (Avdragslexikon privatpersoner):

Arbetsrum
För att avdrag för lokal i bostaden ska kunna medges krävs även att lokalen antingen är fysiskt avskild från bostadsutrymmena eller
att rummet är inrett på sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål, dvs. ett rent arbetsrum (t.ex. läkares behandlingsrum).

Avdrag medges för:
- Skäligt belopp för faktiska merkostnader, el/uppvärmning/städning, som regel mellan 1 000 - 3 000 kronor.
- Separat lokal. Normalt medges avdrag för erlagd hyra.

Inget avdrag medges för:
- Intrång i egen bostad därför att visst arbete utförs hemma, t.ex. vid distansarbete.
- Avdrag medges inte för någon beräknad marknadshyra, eller för fastighetskostnader i form av värdeminskning, räntor etc.
- Avdrag motsvarande det schablonavdrag som får göras för lokalkostnader under kapital.


Telefon, porto m.m.
Krav för avdrag:
Kostnaderna ska vara nödvändiga i tjänsten, t.ex. vid förmyndar- eller förtroendeuppdrag eller för försäkringsombud som utför arbetet i bostaden.  
För telefon krävs noteringar om samtal eller specificerad telefonräkning.  
För porto krävs kvitto på inköp samt noteringar om utgående post.
Avdrag medges för:
- Merkostnad /skäligt avdrag.
Inget avdrag medges för:
- Inköp av telefon, abonnemangskostnad (möjligen för merkostnad om man skaffar extra telefon i separat arbetsrum, t.ex. för säljare).  
- Telefon, om man frivilligt planerar arbetet så att man ringer hemifrån på kvällen i stället för från kontoret.

Loggat