AB hemma/div avdrag?  (läst 7670 gånger) Skriv ut

1 B


sukorn  januari 16, 2012, 09:58:20 AM

Hej på er
Jag jobbar hemmifrån på min sambos företag.
Vad säger reglerna om avdrag att jobba hemifrån. I detta fall en hyreslgh. Kan man få avdrag?
Vi har ett avtal bredband/tel som vi tog i min sambos namn. Detta pga att det var ett bättre pris.
Men kan vi dra detta på firman, eller en del av det?! ???

Loggat


Fredrik Stigsson  januari 26, 2012, 11:13:35 AM

Hej,

du är anställd i ett aktiebolag och du kan privat få avdrag för arbetsrum i bostaden om ett särskilt arbetsrum eller en lokal krävs för att kunna utföra arbetet och att arbetsgivaren inte tillhandahåller något arbetsrum. Avdrag för telefon kan göras för merkostnader om vissa villkor är uppfyllda men när det gäller bredbandet så finns det tyvärr inga merkostnader.

Utdrag från Skatteverkets hemsida (Avdragslexikon privatpersoner):

Arbetsrum
För att avdrag för lokal i bostaden ska kunna medges krävs även att lokalen antingen är fysiskt avskild från bostadsutrymmena eller
att rummet är inrett på sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål, dvs. ett rent arbetsrum (t.ex. läkares behandlingsrum).

Avdrag medges för:
- Skäligt belopp för faktiska merkostnader, el/uppvärmning/städning, som regel mellan 1 000 - 3 000 kronor.
- Separat lokal. Normalt medges avdrag för erlagd hyra.

Inget avdrag medges för:
- Intrång i egen bostad därför att visst arbete utförs hemma, t.ex. vid distansarbete.
- Avdrag medges inte för någon beräknad marknadshyra, eller för fastighetskostnader i form av värdeminskning, räntor etc.
- Avdrag motsvarande det schablonavdrag som får göras för lokalkostnader under kapital.


Telefon, porto m.m.
Krav för avdrag:
Kostnaderna ska vara nödvändiga i tjänsten, t.ex. vid förmyndar- eller förtroendeuppdrag eller för försäkringsombud som utför arbetet i bostaden.  
För telefon krävs noteringar om samtal eller specificerad telefonräkning.  
För porto krävs kvitto på inköp samt noteringar om utgående post.
Avdrag medges för:
- Merkostnad /skäligt avdrag.
Inget avdrag medges för:
- Inköp av telefon, abonnemangskostnad (möjligen för merkostnad om man skaffar extra telefon i separat arbetsrum, t.ex. för säljare).  
- Telefon, om man frivilligt planerar arbetet så att man ringer hemifrån på kvällen i stället för från kontoret.

Loggat


sukorn  januari 28, 2012, 06:35:53 PM

Ok, jag tackar för svaret. ;D

Loggat


Unikum  januari 30, 2012, 08:47:45 AM

Det här med att man inte får göra avdrag för bredband/internetanslutning, stämmer verkligen det?
Om man inte kan utföra sitt jobb utan denna tjänst måste den väl ses som en avdragsgill kostnad i företaget?


Loggat


Fredrik Stigsson  februari 03, 2012, 02:11:27 PM

Hej,

om du har en fast avgift per månad för det privata bredbandet så tror jag inte att du får något avdrag gällande nyttjande av bredbandet i näringsverksamhet. Det går att fråga Skatteverket om det här men jag tolkar det på det här sättet.

Loggat


Unikum  februari 03, 2012, 05:41:09 PM

Okej, såg just att frågan handlade om en anställd. Det jag hade i tanken var om man har kontoret för sin verksamhet i hemmet och då kanske det ser lite annorlunda ut...


Loggat