Årets resultat  (läst 13172 gånger) Skriv ut

1 B


Elvis  mars 15, 2011, 09:02:56 PM

Jag har en balanserad förlust i mitt AB på 16792:- från förra räkenskapsåret (konto 2091). I år har jag ett resultat på +98972:-. Jag tror att jag får justera ner årets resultat med förra årets förlust? Hur bokför jag det? Vilka konton?

Tack för hjälpen!

Loggat


TimFaste  mars 17, 2011, 09:34:00 AM

De flesta väljer att göra en bokföringsorder där man "stänger" bokslutet med årets resultat. Den bokförs ofta så här (om det är en vinst):

Kredit 2099 Årets resultat - 98 972,00 kr
Debet 8999 Årets resultat - 98 972,00 kr

På det sättet kommer balansräkningens tillgångssida och skuldsida att bli lika stora.

Årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkning kanske revideras (beror på om man valt att ha revisor eller inte) och fastställs sedan på årsstämma. I samband med årsstämman beslutas om utdelning och hur årets resultat ska hanteras. För att göra exemplet lite mer fullständigt så säger vi att du väljer utdelning med 50 000 kr och att resten balanseras. Det beslutet ska bokföras på följande sätt:

Debet 2099 Årets resultat - 98 972,00 kr
Kredit 2898 Outtagen vinstutdelning - 50 000,00 kr
Kredit 2091 Balanserad vinst eller förlust - 48 972,00 kr

Om du tar betalar ut vinstudelningen till dig så blir det ju bokfört så här:

Debet 2898 Outtagen vinstutdelning - 50 000,00 kr
Kredit 1930/1940/2330 Likvidkonto - 50 000,00 kr

Loggat


Elvis  mars 17, 2011, 06:16:50 PM

Tack för svar! Om jag förstår rätt så kan jag boka årets vinst 98 972:
Kredit 2099
Debet 8999

Hur bokar jag bort föregående års balanserade förlust, 16 792, från konto 2091?

Ska årets skatt beräknas på 82 180 (98972-16792)?

Tack igen!

Loggat


TimFaste  mars 18, 2011, 08:42:28 AM

Observera att bokningen mellan kontona 2099 och 8999 görs på bokslutsåret.

Sedan bokar du ju inte bort föregående års förlust - du får ju ett nytt saldo på konto 2091 när du efter årsstämman bokar debet 2099 och kredit 2091. Den bokföringen gör du under innevarande år, företrädesvis på datumet för stämmoprotokollet.

På årets deklarationsblankett finns förmodligen en information om föregående års skattemässiga förlust.

När du gör årets deklaration så börjar du med årets vinst, justerar för skattekostnad, icke avdragsgilla kostnader och icke skattepliktiga intäkter, drar av den skattemässiga förlusten från föregående år - och då ska du få fram skatten.

Loggat


Elvis  mars 18, 2011, 09:14:43 AM

Tusen tack TimFaste! Jag hade snurrat till mina tankegångar, men nu har de klarnat. ;)

Jag är så glad att jag har hittat detta forum! :D

Loggat