Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Fusion av helägt dotterbolag

Startat av janlevi, januari 20, 2011, 11:32:31 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

janlevi

Hej!
Bakgrund.
Moderbolaget övertar genom fusion ett helägt dotterbolag.

Någon här som vill förklara hur man konterar följande:
Till moderbolaget överförs samtliga konton (balans & resultat) på
fusionsdagen. Moderbolaget har aktier i dotterbolaget, dessa aktier måste
på något sätt bokas bort så vitt jag förstår, men hur?
I dotterbolaget finns bundet & fritt kapital samt 16000 i reservfond, hur bokar jag detta i moderbolaget?
Ytterst tacksam för hjälp, har fastnat och kommer ingenstans.

janlevi

Fredrik Stigsson

Hej,

jag är inte 100 % säker i den här frågan och vill därför att du kollar upp det här en extra gång. Min logiska del av hjärnan säger att du skall slå ihop dotterbolagets balansräkning med moderbolagets balansräkning och sedan eliminera det aktieinnehav som moderbolaget har i dotterbolaget mot det egna kapitalet uppifrån och ner. Värdet på aktierna i dotterföretaget är förmodligen lika med aktiekapitalet i dotterföretaget och därför elimineras aktieinnehavet i dotterföretaget mot aktiekapitalet i dotterföretaget.

janlevi

Hej!

Din logiska del av hjärnan verkar vara överens med min logiska "hjärndel".
Jag har nämligen fört över dotterns balans och resultaträkningar konto för konto.
Problemet som jag ser det är att aktieinnehavet i dottern är bokförd till 825 000 men
dotterns EK är 585 000 det blir alltså en diff på 240 000, frågan är då vad man gör med dessa pengar.
Logiskt sett så har ju modern förlorat 240 000 och borde därför kunna påverka moderns resultat, eller?
Dottern har tillgångar i noterade aktier på 970 000. Hur jag än tänker så blir resultat inte rätt. Jag skall tänka lite till.
Jag kommer inte att protestera om du under tiden rådfrågar din logiska hjärna om den möjligen har undanhållit någon kunskap.

hälsningar

janlevi

Fredrik Stigsson

#3
Hej,

jag tänker till lite igen och anser att differensen på 240 000 är en förlust som redovisningsmässigt skall påverka moderbolagets resultat. Hela aktieinnehavet på 825 000 plockas bort och elimineras till 585 000 mot dotterbolagets eget kapital och till 240 000 mot moderbolagets eget kapital via resultaträkningen. Den här förlusten om 240 000 SEK är dock inte skattemässigt avdragsgill eftersom det rör sig om näringsbetingande andelar, om jag har fattat allt rätt.

janlevi

Hej!

Tack för detta, då var jag inte helt ute i det blå.
Hälsa och tacka din logiska hjärndel.
Hoppas att någon annan på detta utmärkta forum
kan ha nytta av detta.

janlevi

mikaelgreen

Om det är till någon hjälp, ska BR efter en fusion se likadan ut som den konsoliderade BR i en koncern, har jag lärt mig. Tyvärr är mina koncernredovisningskunskaper lite rostiga, men jag tycker det ni säger låter logiskt.

Av nyfikenhet, om de 240 000 kr går via RR, vilket konto använder man då?

/Micke
Accountfactory.com - Papperslös redovisning till fasta priser för småföretag.

janlevi

Hej Micke!

Lite ytrost är inte så allvarligt, kan tas bort med lite saltsyra.
Det är värre när det handlar om gravrost. :D
Jag har valt konto 8890 (övriga bokslutsdispositioner).
Kan kanske finnas något annat lämpligt konto.

janlevi

Fredrik Stigsson

Hej,

ett annat lämpligt konto hade kunnat vara "8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag" exempelvis. Den här förlusten kan ju jämställas med en nedskrivning av andelar i ett dotterföretag men eftersom andelarna i dotterföretaget inte längre existerar efter fusionen så måste ju värdenedgången anses vara realiserad. Roligt att det har löst sig för dig :).

janlevi

Hej!

Du har naturligtvis helt rätt!

janlevi

TimFaste

2095 Fusionsresultat är nog att föredra. Vinster eller förluster vid fusion förs normalt inte över resultaträkningen utan direkt mot det egna kapitalet.

Fredrik Stigsson

Tack TimFaste, då fick vi klarhet i hur vinster och försluter vid fusioner skall hanteras.

mikaelgreen

Tack Tim, jag hade nån slags liten aning i bakhuvudet att man inte skulle gå via RR, men visste inte säkert. Är så sällan man får träna på fusioner. :-)
Accountfactory.com - Papperslös redovisning till fasta priser för småföretag.