Anläggningstillgångar i balnsräkningen - eller inte?  (läst 6662 gånger) Skriv ut

1 B


UllaBella  januari 07, 2011, 12:56:26 PM

Eftersom jag fick ett så snabbt svar på min förra fråga, slänger jag ut nästa. Och nu känner jag mig betydligt mer vilse. Det gäller det här med anläggningstillgångar. Under året har en hel del maskiner och verktyg köpts in. När jag bokfört dessa har jag förstås använt mig av kontona Verktyg, resp Maskiner som jag har tyckt det passat. I mitt redovisningsprogram (eFredo) kommer frågan upp om det ska anges som anläggningstillgång, vilket jag tyckt (man ska inte bara tycka utan att veta) att det varit, och då ska man ange avskrivningstid. Där har jag i de fall det handlat om belopp över sisådär 4-5 000, gått på varianten "beräknad livslängd" och angett något från 1 till 3 år, i enstaka fall upp till 5 år. Detta trots att jag visste att jag kunde direktavskriva nästan allting, min tanke var eftersom det inte kommer att bli på långa vägar lika mycket inköp kommande år, kunde det vara bra att fördela kostnaderna över flera år.

Men nu vet jag inte... Var det någon fördel att göra så här? Jag läser hos bokföringsnämnden:
Citera
En maskin eller en inventarie med ett anskaffningsvärde som understiger ett
halvt prisbasbelopp med tillägg för mervärdesskatt som inte ska dras av eller
återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200) behöver inte tas upp i
balansräkningen utan får redovisas som kostnad i sin helhet samma år den
förvärvas.
Kan jag ändra avskrivningstiden i bokföringen nu i efterhand? (Jag har testat, och rent tekniskt går det att göra i eFredo, men har inte vågat spara ändringen förrän jag vet konsekvenserna.)

Loggat


TimFaste  januari 07, 2011, 01:14:08 PM

Inte ändra avskrivningstiden. Däremot torde du kunna tömma kontona för anläggningstillgångar, ackumulerade avskrivning och årets avskrivningar mot konto 5410 Förbrukningsinventarier.

Ditt sätt att skriva tyder på att eFredo skapar ett anläggningsregister med automatisk avskrivning  i samband med att du bokför anskaffningen. Det betyder att du måste se upp så att du går den väg programmet förutsätter om du ska ta bort anläggningstillgångar med tillhörande automatik.

Loggat


UllaBella  januari 07, 2011, 01:38:17 PM

Tack för svaret. Om jag fattat programmet rätt (jag är bättre på sånt än på det rent bokföringsmässiga) så är det som du säger, det gör automatiska avskrivningar.

Men isch så komplicerat det känns plötsligt... Rent skattetekniskt, tänkte jag rätt från början med att sprida ut kostnaderna på flera år?  Ska jag låta det vara som det är istället?

Skattemässigt för i år skulle det vara en fördel att få med så mycket kostnader som möjligt. Vi hade räknat med förlust eller möjligen ett nollresultat i år och en liten vinst kommande år, därför tyckte jag det kunde vara bra att fördela kostnaderna lite. Nu blev ju läget ett helt annat, verksamheten blev långt större än vi anat redan det här första året och det kommer att bli en del restskatt om jag inte "får tillbaka" kostnaderna jag försökt sprida. Å andra sidan får jag ju inte den spridningseffekt jag tänkte från början då, men nu är vi mer beredda... :)

Loggat


TimFaste  januari 07, 2011, 02:19:28 PM

Om ditt system är rimligt upplagt, så borde det finnas en funktion för att "utrangera" anläggningstillgångar. Har varje tillgång fått ett tillvalsnummer till kontot eller hur är det upplagt?

Loggat


lindblomnisse  januari 20, 2011, 02:42:33 PM

Borde du inte fundera över begreppet Förbrukningsinventarier , som "är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, för vilka en redovisningsenhet systematiskt gör avskrivningar över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som förbrukningsinventarier.

För att inventarier skall gå under benämningen förbrukningsinventarier skall de ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år eller ha ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp (< 21 400 SEK för år 2011). " (http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/forbrukningsinventarier.aspx)

Loggat


mikaelgreen  januari 23, 2011, 10:37:02 AM

Om man vill hålla det så enkelt som möjligt, skulle jag rekommendera:
  • Dra kostnaden direkt om det kvalificerar som förbrukningsinventarie enligt lindblomnisses definitioner, dvs livslängd<3 år eller anskaffningsvärde<21400 kr.
  • Bara om du måste, ta det som anläggningstillgång. Använd i så fall avskrivning på fem år, om inte det är en väldigt speciell inventarie som kräver längre avskrivning. Avskrivning på mindre än fem år går inte att göra skattemässigt, så det är onödigt att göra det bokföringsmässigt.
  • Skippa den "förenklade" restvärdesavskrivningen - den är bara krånglig. Kör rak avskrivning med 20% per år i fem år istället. Håll ett enkelt anläggningsregister (lista över inventarier och avskrivningar).

Detta är alltså "keep it simple". Om man vill köra lite mer finlir för att t ex bevara så mycket eget kapital som möjligt eller maximera avdragen, kan man såklart göra det, men då krävs det ju att man sätter sig in i reglerna lite mer.

Visst, avskrivningsmetod och -period ska spegla värdeminskningen, men i min erfarenhet är det väldigt sällan man som bokföringslekman stöter på fall där inventarier är så speciella att de inte får skrivas av rakt över fem år.

/Micke

Loggat


jens  januari 24, 2011, 11:46:13 AM

Nu är jag helt novis på det här, men rent spontant tänker jag: gjort är gjort, låt inventarierna ha sin avskrivningstid och använd t.ex. periodiseringsfonder eller liknande istället för din skatteplanering.  Och kör i fortsättningen med "5400 Förbrukningsinventarier" för mindre grejer.

Loggat