Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Bokföra semester

Startat av michaela, september 10, 2008, 03:00:47 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

michaela

Hej!

Jag är ny på det här med bokföring och behöver lite hjälp.

När man ska bokföra lönerna nu efter semestertider, ska man bokföra själva semesterlönen/ersättningen på något speciellt sätt eller bokför man som vanligt bara det att lönen blir högre?

Personalen har ju en skuld till företaget i form av utagen förskottssemester (i fem år har jag förstått), ska det bokföras på något särskilt sätt som en fordran för företaget?

Det här med löneadministration är knepigt tycker jag...

Tacksam för all hjälp!

MVH
Michaela

Fredrik Stigsson

#1
Hej!
Det vanligaste är att man bokför en semesteravsättning vid varje lönekörning, detta utgör då den semesterskuld som finns till företagets anställda.

Exempel:
Bokföra lön till tjänstemän, Checkräkning, Exempel:
Bruttolön tjänstemän: 100 000, preliminär A-skatt: 31 000, arbetsgivaravgift: 32 420 och semesterlön: 12 000.

1930 Checkkonto; Kredit; 69 000
2710 Personalskatt: Kredit; 31 000
7210 Löner tjänstemän; Debet; 100 000
7510 Sociala avgifter; Debet; 32 420
2730 Sociala avgifter; Kredit; 32 420
2920 Upplupna sem löner; Kredit; 12 000
7291 Förändr. sem skuld; Debet; 12 000
2941 Upplupna soc sem.ers; Kredit; 3890,40
7519 Social avgifter sem.ers; Debet; 3890,40

När sedan semesterlönen tas ut så bokför man bort semesterskulden och bokför semesterlön istället.

Exempel:
Bokföra semesterlön, Checkräkning, Exempel:
Semesterlön tjänstemän, månadslön: 20 000 SEK, Preliminär a-skatt: 31%, arbetsgivaravgift: 32,42%. Uttag av 10 betalda semesterdagar, 920 SEK per dag (4,6%*20 000), semestertillägg om 160 SEK per dag (0,8%*20 000). Bruttolön i denna löneutbetalning är 21 600 SEK. Semesteravsättning i denna löneutbetalning är 2400 SEK (20000*0,12%). Semesteravsättning som har gjorts löpande i varje löneutbetalning, justeras bort nu med 10 800 (920*10+160*10).

1930 Checkkonto; Kredit; 14 904 (21 600-6696)
2710 Personalskatt: Kredit; 6 696 (21 600*0,31)
7210 Lön tjänstemän; Debet; 10 800 (20000-9200)
7282 Semesterlön tjänstemän; Debet; 10 800 (9200+1600)
2730 Sociala avgifter; Kredit; 7 002,72 (21600*32,42%)
7510 Sociala avgifter; Debet; 7 002,72 (21600*32,42%)
2920 Upplupna sem löner; Debet; 8 400 (10800-2400)
7291 Förändr. sem skuld; Kredit; 8 400 (10800-2400)
2941 Upplupna soc sem.ers; Debet; 2 723,28 (8400*32,42%)
7519 Sociala avgifter sem.ers; Kredit; 2723,28 (8400*32,42%)

Det här är smidigt om man använder ett löneprogram, då man får hjälp med bokföringen av semesterlön.

Bokföra semesterlön
Hantering av semesterlön

goranb

Jag kidnappar den här tråden lite..

Vi vill kostnadsföra lönerna samma månad som de tjänas in. Har nu stött på problem när det har tagits ut semester, då förändringen av semesterskulden hamnar i fel månad (den när lönen betalas ut). Förslag? Råd?

Tacksam för svar

Fredrik Stigsson

Hej!
1. Ett förslag är att betala ut lönerna i samma månad som de tjänas in, månadslön. Eventuell frånvaro tas upp i nästkommande månad.
2. Ett annat förslag är att manuellt periodisera semesterskulden i bokföringen månad för månad med hjälp av en bokföringsorder.

michaela

Hej!

Tack så mycket för hjälpen!

Är det någon som kan svara på min andra fråga:
Personalen har ju en skuld till företaget i form av uttagen förskottssemester (i fem år har jag förstått), ska det bokföras på något särskilt sätt som en fordran för företaget?

Eller ingår detta redan någonstans?

MVH
Michaela

Fredrik Stigsson

Hej!
Angående förskottssemester så innebär det här att en anställd får semesterledighet med full lön innan några semesterdagar har tjänats in. När denna förskottssemester betalas ut så registrerar man det här som en vanlig månadslön, och detta bokförs som en vanlig lönekörning också.

Den fordran i form av förskottsemester som företaget har på den anställde registreras separat i ett löneprogram eller separat i en excelfil. Denna fordran på den anställde kan sedan räknas av mot de semesterdagar och den semesterersättning som den anställde tjänat in under förutsättning att denne slutar sin anställning inom fem år annars skrivs denna fordran av.

Om detta inträffar (att den anställde slutar inom fem år) bokar man bort den semesterskuld som har blivit avräknad mot förskottssemestern.

Exempel:
2920 Semesterskuld; Debet
7290 Förändring sem skuld; Kredit
2941 Uppl arbsgiv; Debet
7519 Sociala avgifter sem.skuld; Kredit