Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

sista transaktionerna?

Startat av jejja, juli 06, 2010, 11:54:45 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Jag har letat i forumet efter de transaktioner som behövs göras för bokslutet, men inte hittat någon bra lista.

Finns det någon praxis här? Det jag kan komma på är följande:

- Bokföra uppskattat revisorsarvode (gäller AB)
- avskrivningar
- återföring periodiseringsfonder
- "nolla" momskontona 2611 - 2641 -> 2650
- bokföra årets resultat 2019 -> 8999

Ska även bolagsskatten bokföras? (AB med skattedeklaration i inkomstdeklaration)

Ska lagervärde bokföras eller bara tas upp i årsredovisningen?

Något mer man behöver tänka på?TimFaste

Börjar först med din fundering "...eller bara tas upp i årsredovisningen?"

Det enda som "bara tas upp i årsredovisningen" är förvaltningsberättelsen och tilläggsupplysningarna med tillhörande noter som förtydligar posterna som ingår i balans- och resultaträkningarna. För övrigt görs bokslutsarbetet i bokföringen. Årsredovisningen är en "redigering" av informationen och en presentation som följer Årsredovisningslagen.

Arbetsgången är nämligen följande:

1. Alla balansräkningens konton stäms av mot verkligheten (ta gärna kopior och upprätta specifikationer). Justeringar bokförs så att konto och verklighet är identiska.
2. Gå igenom fakturor för t.ex. perioden 2 månader före bokslutsdatum t.o.m. 2 månader efter bokslutsdatum och leta upp förutbetalda kostnader/intäkter respektive upplupna kostnader/intäkter. Upprätta specifikationer, ta kopior på underlag och bokför.
3. Om det finns pågående arbeten så ska dessa värderas och justeringar bokföras. Varulager ska givetvis bokföras så att det stämmer mot inventeringens värde.
4. Beräkna upplupna kostnader typ semester, arbetsgivaravgifter på semesterskuld, boksluts- och revisionskostnader m.m. Upprätta specifikationer och bokför.
5. Gå igenom resultaträkningen och gör en "okulärbesiktning". D.v.s. bedöm om siffrorna verkar rimliga. Gå annars in och kolla och gör eventuella rättelser i bokföringen.
6. Ta ställning till eventuella avsättningar för pensionsskulder och annat. Bokför enligt vad som beslutats.
7. Ta ställning till skattemässiga justeringar typ periodiseringsfond och avskrivning över plan. Bokför enligt vad som beslutats.
8. Beräkna löneskatt, eventuell avkastningsskatt, eventuell fastighetsskatt och sedan bolagsskatt där du tagit hänsyn till vad som är avdragsgillt respektive skattepliktigt. Specificera beräkningarna och bokför.

Innan allt detta måste du/ni också ha tagit ställning till huruvida ni i bokslutet ska följa de s.k. K2-reglerna eller allmänna regler. Om ni väljer att tillämpa K2-reglerna (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag) så kan du kanske ha nytta av Bokföringsnämndens vägledning. En skrift på 269 sidor med exempel och förklaringar.

När nu bokslutet är klart i bokföringen, ja då tar upprättandet av årsredovisningen vid. Notera att det som jag skrivit här inte är en checklista, utan en beskrivning av arbetsgången. Och du förstår då säkert också varför det är svårt att hitta "...någon bra lista".jejja

Citat från: TimFaste skrivet juli 07, 2010, 09:01:29 AM
Om ni väljer att tillämpa K2-reglerna (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag) så kan du kanske ha nytta av Bokföringsnämndens vägledning. En skrift på 269 sidor med exempel och förklaringar.

Japp, jag har denna. Men den beskriver mer utformingen av årsredovisningen och dess innehåll, mer än arbetsgången i bokslutet... Tack för din beskrivning!