olika verifikationsdatum transaktion/bokföring?

Startat av jejja, juni 14, 2010, 09:15:08 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Hej!

När jag köper något på företagets kort så tar det några dagar innan det bokförs hos banken.

På kvittot jag får i affären kan det alltså stå 2010-06-01 men i transaktionslistan blir det bokfört 2010-06-05

Oftast är det inga stora summor, ett par tusen på sin höjd, men jag vill ändå att det ska bli rätt.

Alltså: Är det transaktionsdatum eller bankens bokföringsdatum som ska användas som "datum" i bokföringsprogrammet?

Jag tänker att det är lättare att stämma av kontoutdraget om de datumen stämmer överens med konteringsdatumet, men samtidigt har det uppstått en skuld som ännu inte syns.

Eller måste transaktionen bokföras två gånger? Först vid transaktionen som blir en skuld till banken, sedan regleras denna några dagar senare? Känns förstås ganska onödigt, men men...TimFaste

I BFNAR 2001:2 Löpande bokföring sägs det under rubriken "Uppgifter i den löpande bokföringen":

"11. Följande uppgifter ska alltid kunna utläsas ur den löpande bokföringen för varje bokförd post (BFNAR 2001:2 punkten 4):
      a. registreringsordning,
      b. redovisningsperiod,
      c. verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken,
      d. kontering, och
      e. bokfört belopp
"

Punkt 11 enligt ovan kommenteras längre fram så här:

"BFL ger ett betydande utrymme för individuell anpassning av den löpande bokföringens utformning. Vissa uppgifter måste dock alltid kunna utläsas. Dessa är enligt punkten 11 registreringsordning, redovisningsperiod, verifikationsnummer, kontering och bokfört belopp.

Det finns inte något uppställt krav på att registreringsdagen ska gå att utläsa direkt av den löpande bokföringen
".

Min slutsats blir följande - som också framgår av de fortsatta kommentarerna i BFNAR 2001:2 - att det viktiga är att transaktionerna hamnar på rätt period! Vilket datum du väljer att registrera affärshändelserna på blir mer en fråga om vad som är mest praktiskt med tanke på avstämning, löpande arbete, övriga rutiner etc. Notera att registreringsdatum och datum för verifikationen är två olika saker. Oftast framgår registreringsdatum av andra dokument som skapas i affärssystemet som t.ex. grundböcker eller liknande.