Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Inköp med privata medel

Startat av LS, april 19, 2010, 09:18:24 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

LS


Börjar med att säga hej till allihopa (detta är mitt första inlägg här)!

Jag ligger i en uppstartsfas av mitt första egna företag och jag har haft en del diskussioner med Visma (ang. deras produkt Enskild Firma).

De hävdar att alla inköp som jag gör innan företaget är igång ska, förutom själva utgiften även bokföras ett och ett som företagarens egna insättning på resp. belopp. Samma sak gäller även framtida inköp med privata medel (enl. dem).

Stämmer verkligen det här... Borde det inte räcka med att man sätter in en klumpsumma som egen insättning och sedan drar/bokför varje kostnad enligt resp. faktura?
TimFaste

Det finns olika metoder att hantera utgifter som man haft innan verksamheten kommit igång. När det gäller påstående ifrån Visma att man måste ta det post för post och inte får göra ett samlingsverifikat så skulle jag önska att de gav dig aktuella hänvisningar till gällande praxis (Bokföringsnämnden och Skatteverket) och de lagrum som de stöder sig på. Det känns mer som begränsningar i deras program än som krav från lag och praxis.

En titt i Skatteverkets broschyr SKV 282 ger följande information:

Utgifter innan verksamheten kommit igång

Du kan ha haft utgifter innan verksamheten har
kommit igång som du får göra avdrag för vid beskattningen.
Eftersom de uppkommit innan bokföringsskyldigheten
inträtt (dvs. innan du började
bedriva näringsverksamhet) ska du inte bokföra
dessa. Är det en utgift som får dras direkt justerar
du för den, inklusive moms, på NE-blanketten på
sidan 2 (R16). Se broschyren "Skatteregler för enskilda
näringsidkare" (SKV 295). Ett alternativ är
att bokföra utgifterna, inklusive moms, som en
egen insättning när du börjar bokföra.


Här finns alltså alternativet att nöja sig med att ta med dessa utgifter i deklarationen och över huvud taget inte bokföra dem. Det är vad man rekommenderar, men så kan man också bokföra det som egen insättning.

Om dina utgifter inklusive mervärdeskatt har varit omfattande kan du välja att registrera dig som momsskyldig från och med den tidpunkt då du med fog kan hävda att du aktivt börjat bygga upp verksamheten, även om försäljningen kanske inte kommer igång förrän senare. Rättsläget är nämligen lite oklart när det gäller kopplingen till avdragsrätt för utgifter före starten och huruvida det kopplas till rätt att lyfta momsen. I den citerade texten väljer Skatteverket att inte ge momsavdrag!! Kanske för att underlätta nyföretagande! Inte vet jag!

LS

#2

Tack för svaret! Att göra på det viset verkar rimligt (förutom att jag inte riktigt förstår vad som kopplar varje insättning till resp. produkt). Visma hävdar dock att man dessutom måste bokföra utgiften som vid vanliga inköp, men i så fall betalar man ju i princip två gånger för det man har köpt... Eller tänker jag galet?


TimFaste

Citerajag inte riktigt förstår vad som kopplar varje insättning till resp. produkt

??? Förstår inte vad du menar med funderingen  ??? Produkt  ???

Citeramåste bokföra utgiften som vid vanliga inköp, men i så fall betalar man ju i princip två gånger för det man har köpt

Antingen nöjer du dig med att dra bort dina förberedande kostnader på sidan 2 (R16) eller bokför du utläggen som privata insättningar.

När det gäller Visma för enskild näringsverksamhet så har jag aldrig befattat mig med det programmet (och kommer förmodligen aldrig att göra det heller!)  ;D Så ni som känner till hur det funkar har kanske en förklaring till varför Visma ger Unikum den här informationen.

LS


Med produkt menar jag varje inköpt vara.

Visma hävdar alltså att man först måste göra en egen insättning, på exakt belopp för varje inköp och sedan måste man även bokföra varje faktura som en vanlig betalning. Detta gäller enl. dem både för köp innan företagsstart och för framtida inköp gjorda med privata medel.


LS

#5

Jag har hittat en annan post där samma förfarande tas upp (och där även TimFaste har varit inne och kommenterat). Frågan är vad som verkligen är rätt att göra?

http://bokfoering.se/forum/index.php?topic=669.0


TimFaste

Visma Enskild Firma är såvitt jag har förstått ett program där man jobbar utan att egentligen använda debet eller kredit (åtminstone är det vad som sägs i deras egen broschyr).

Ju mer förenklat ett system är desto oftare måste man ta en omväg som annars är onödig. Det är en fråga om systemets uppbyggnad - inte en fråga om vare sig skattelagstiftning eller redovisningspraxis. Med hjälp av deras broschyr har jag dragit följande slutsatser (ni som använder programmet bör rätta mig om jag har fel)

Programmet bygger på redovisning av faktiska inbetalningar från bank, eventuellt plusgiro och kassa. Enligt den utgångspunkten finns det inget privatkonto från vilket betalningar kan göras. Det går inte heller att skapa en bokföring där en kostnad ska fördelas på ett stort antal kostnadsposter. Så vad göra när man betalat något med privata pengar? Jo, ta det i två steg. Först privat insättning och sedan inköp av den vara det gäller.

Rätt???? Tja, lika rätt som manuell bokföring i en kolumndagbok som summeras manuellt.

LS


Jag vet inte om jag är korkad, men jag får uppfattningen att man betalar två gånger om man gör på det viset  ???


TimFaste

Nä, korkad är du inte! Det är programmet som är det!!!!  ;D

Du betalar en gång - fast bokför det i två led! Illustration: Du ber en kompis köpa en grej till dig. Först betalar han butiken. Sedan betalar du kompisen. Jodå! Det blev två betalningar, men till butiken blev det bara en betalning för en vara!

Samma sak i denna "förenklade" bokföring: Du sätter in pengar på firman (= steg 1) som firman sedan använder för att betala varan (= steg 2). Det är först i steg 2 som vi får in kostnaden i firman och drar momsen (hoppas jag!)

LS

#9
Citat från: TimFaste skrivet april 21, 2010, 07:24:59 PM
Nä, korkad är du inte! Det är programmet som är det!!!!  ;D

Du betalar en gång - fast bokför det i två led! Illustration: Du ber en kompis köpa en grej till dig. Först betalar han butiken. Sedan betalar du kompisen. Jodå! Det blev två betalningar, men till butiken blev det bara en betalning för en vara!

Samma sak i denna "förenklade" bokföring: Du sätter in pengar på firman (= steg 1) som firman sedan använder för att betala varan (= steg 2). Det är först i steg 2 som vi får in kostnaden i firman och drar momsen (hoppas jag!)

Okej, så någon faktisk insättning av pengar behöver jag alltså inte göra... Detta är bara en fiktiv registering som görs i bokföringen. Betalningen/kostnaden som sedan registreras är även beviset på att varan byter ägare, stämmer det?

Hur fungerar den sistnämnda biten egentligen i "vanlig" bokföring (något som jag var inne på lite tidigare)... Om man endast bokför själva insättningen som en kostnad, vad är det då som knyter den köpta varan till den kostnaden... Och hur drar man i så fall momsen?


TimFaste

I ett enda verifikat - med kvittot som underlag bokför man då (mitt exempel är en förbrukningsinventarie för 2000 kr inkl moms):

Kredit 2018 Övriga Egna Insättningar: 2000 kr
Debet 2640 Ingående mervärdeskatt: 400 kr
Debet 5410 Förbrukningsinventarier: 1600 kr

Fakturan/kvittot används som verifikat. Det bekräftar att utlägget har gjorts, och om det inte finns med på företagets kontoutdrag så är det ju ni som betalat. Det kanske också framgår av kontokortsslip som visar att det är draget från ert privata konto.

Om det hade varit ett samlingsverifikat med flera kvitton och fakturor som ni betalat privat så blir den enda skillnaden att det blir fler transaktionsrader med kostnadskonton.

LS

#11

Okej, tack! Skriver man bara dit dessa kontouppgifter på fakturan/kvittot då (+ verifikationsnummer) samt bifogar ev. kreditkortsslip... Blir detta alltså ett komplett verifikat som både bekräftar ägarbytet och hänvisar till rätt konton i bokföringen?

LS


I väntan på att få en bekräftelse på om jag har förstått verifikationsfrågan korrekt här ovan tar jag ett steg tillbaka och utvecklar min fundering om bokföringen i Visma Enskild Firma...

Låt säga att jag endast bokför själva köpet och tar pengarna från företagets kassa alt. bankkonto. Jag gör alltså ingen egen insättning i firman (trots att jag har använt privata medel). Vad blir konsekvensen då?


TimFaste

Fråga 1:

BFNAR 2000:6 Verifikationer: "Kontering på verifikation ska ske om det behövs för att säkerställa sambandet mellan en verifikation och en bokföringspost"

Sålunda, om det är uppenbart vad verifikationen avser och det är lätt att förstå att man konterat som man gjort lär du inte behöva skriva någonting annat på verifikatet än verifikationsnumret.

För övrigt lär det inte behövas något mer. I dagens Internetbaserade värld där det inte längre kommer så många kuvert via snigelposten får vi använda de underlag som går att ta fram. När vi har tillräckligt med underlag för att besvara nedanstående frågor har tillräckligt med material:

- när sammanställdes verifikationen?
- när inträffade affärshändelsen?
- vad avser affärshändelsen?
- vilket belopp gäller?
- vilken motpart berör den?

ibland också när affärshändelsen grundar sig på avtal, kontrakt eller annat mer omfattande dokument som man inte vill ha i verifikatpärmen

- finns det handlingar (avtal eller liknande) som förvaras på något annat ställe och vilka handlingar är då det och var finns de?

Hämta gärna hem BFNAR 2000:6 Verifikationer från Bokföringsnämnden. Anvisningarna med tillhörande kommentarer är lämplig läsning i nattlampans sken!  ;D

Fråga 2:

Du kan ju inte bokföra vare sig från kassan eller bankkontot om pengarna inte tagits därifrån. Om du använder kassan riskerar du en "negativ kassa" och det är en fysisk omöjlighet. Bankkontots saldo i bokföringen ska stämma med kontoutdraget så det går inte heller.

LS

CiteraDu kan ju inte bokföra vare sig från kassan eller bankkontot om pengarna inte tagits därifrån. Om du använder kassan riskerar du en "negativ kassa" och det är en fysisk omöjlighet. Bankkontots saldo i bokföringen ska stämma med kontoutdraget så det går inte heller.

Okej... Tänkte mest att det i slutändan borde bli samma sak som om man gjorde ett personligt uttag (motsvarande det belopp som man har lagt ut privat), men det funkar väl inte att göra så antar jag?

Är det väldigt viktigt förresten att bankkontots faktiska saldo/behållning stämmer exakt med det bokförda saldot?