Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Kontering av debiterad preliminärskatt

Startat av Nubbe, april 07, 2010, 03:43:48 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

Nubbe

Hej

Jag undrar vilka konton och hur jag ska bokföra den debiterade preliminärskatten som jag får från skatteverket. Förra året när vi startade bolaget så gjorde jag följande efter besked om preliminärskatten:

Debet konto 2519  10512kr
Kredit konto 1630  10512kr

sedan dess månadsvis

Debet konto 1630  876kr
Kredit konto 1930  876kr

När jag 2010 överförde balanserna till det nya året så upptäckte jag att den ingående balansen på konto 2519 blev givetvis 10512kr. Så nu undrar jag, borde inte detta konto ha saldo 0kr och iså fall hur ska jag korrigera detta?

Nu har jag dessutom fått besked om preliminärskatten för 2010 som jag tänkte bokföra men är nu osäker hur jag ska göra. Kan någon hjälpa mig med detta.


Nubbe ???

TimFaste

Tja, många saker kan göras på olika sätt. Det finns en poäng med att göra som du beskriver här nedan. Jag har bara en invändning och det gäller klumpdebiteringen av den preliminära skatten. Där hade jag föredragit att bokföra 876 kr 2519/1630 varje månad. Anledningen är att - om vi nu säger att det är kalenderår - så hade endast 11 debiteringar inträffat per den 31 december. Saldot på 2519 hade då varit 9636 kr. På kontoutdraget från Skattekontot fanns det inte heller någon skuld som uppgick till 876 kr!

En annan fördel är att då frikopplar man inbetalningen till skattekontot helt från tänket att just de pengarna ska täcka F-skatten.

Men det är jättefiffigt att låta 2519 gå ut med sitt saldo per bokslutsdatum och att det därigenom blir en ingående balans!

I bokslutet fastställer man och bokför skatteskulder enligt följande:
2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/-avgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt

Nettot av samtliga konton i gruppen 251 utgör den sammanlagda skatteskulden per bokslutsdatum.

Sedan fortsätter man att bokföra preliminära skatter på samma sätt under det nya året - och så ett nytt bokslut!

När sedan den slutliga skatten dras från skattekontot i mars påföljande år så plockar man bort alla saldon som rör det året från kontona (debet 2512, 2513, 2514 och 2515 samt kredit 2519).

PS
Om man ska vara riktigt petig så hänvisar BAS 2010 till konto 2518 för Betald F-skatt och inte 2519.

Nubbe

Tack för svaret Tim

Men jag hängde tyvärr inte med i dina förklaringar  ??? Går det möjligen få det förklarad mer pedagogiskt utifrån vår situation. Eftrsom vi startade bolaget i april 2009 så ska vi lämna in vår första inkomstdeklaration nu i maj 2010, så därför har vi inte fått någon slutlig skatt i år. innebär detta då att jag ska vänta med kontering av 2519 till nästa år (2011) mars innan jag konterar bort det???

Om jag har gjort något fiffigt så har detta skett utan någon tanke på det  ;D

Hoppas du kan hjälpa mig. Behöver en stegvis konteringsinstruktion i detta

Tack på förhand

TimFaste

Jag ska försöka lägga in en egen tråd om det ämnet. Tror att jag hinner under veckoslutet. Lägger då in samma information i min blogg.

Nubbe

Ok tack, meddelar du om detta i denna tråd när du är klar

Fredrik Stigsson

Hej,

för det första måste du ha tillgång till kontoutdrag från skattekontot när du bokför transaktioner på skattekontot. Saldot på konto 2519 skall inte vara 0 när räkenskapsåret är slut i ditt fall. Jag antar att du har ett aktiebolag.

Betalningar till skattekontot bokförs
1630 Skattekonto; Debet
1930 Checkräkning; Kredit

Debiteringar av preliminärskatt på skattekontot bokförs (debiteringarna framgår tydligt av kontoutdrag från skattekontot)
1630 Skattekonto; Kredit
2519 Debiterad preliminärskatt; Debet

När räkenskapsåret är slut kontrollerar du kontoutdrag från skattekontot för att stämma av att saldot på skattekontot per balansdagen är det samma som saldot på konto 1630, finns det differenser måste dessa justeras.

Bokföring av beräknad skatt för räkenskapsåret, exempelvis 10 000
2512 Beräknad inkomstskatt; Kredit; 10 000
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat; Debet; 10 000

Nytt bokföringsår innebär att preliminärskatt skall betalas löpande enligt nedan.

Betalningar till skattekontot bokförs
1630 Skattekonto; Debet
1930 Checkräkning; Kredit

Debiteringar av preliminärskatt på skattekontot bokförs
1630 Skattekonto; Kredit
2519 Debiterad preliminärskatt; Debet

När du sedan på kontoutdraget för skattekontot ser att skatteverket har debiterat årets skatt för ett tidigare år och tillgodofört inbetald preliminärskatt för ett tidigare år så bokför du det här och då framgår det klart och tydligt på kontoutdraget från skattekontot att så har skett och vilka belopp det handlar om.

1630 Skattekonto; Kredit
2512 Beräknad inkomstskatt; Debet
1630 Skattekonto; Debet
2519 Debiterad preliminärskatt; Debet