Ideell förening - var finns EU bas kontoplan?  (läst 6278 gånger) Skriv ut

1 B


cikada  december 28, 2009, 04:08:41 AM

Som ny oerfaren kassör i en nystartad ideell förening undrar jag var jag ska hämta en internationellt giltig kontoplan. På "bas.se" finns bara planer för "näringsidkare" etc. och till den kategorin hör definitivt inte min förening.

Loggat


TimFaste  december 28, 2009, 02:06:29 PM

Du ska använda dig av principerna i den "vanliga" BAS-kontoplanen. Riksidrottsförbundet har intressant - och mycket omfattande - information på sin hemsida där det finns ett dokument som kan laddas hem som Worddokument eller PDF. http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/BAS-kontoplan/. Eftersom dessa anvisningar ska täcka både små och stora medlemsföreningar så finns mycket information som du förmodligen inte behöver ta till dig.

Dessutom - som du också ser i RF:s dokumentation - så finns det särskilda anvisningar för bl.a. ideella föreningar. T.ex.:
  • BFNAR 2002:11 - Redovisning av bidrag av likvida medel i ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ
  • BFNAR 2002:10 - Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund
  • BFNAR 2002:  8 - Redovisning av intäkter i ideella föreningar och registrerade trossamfund

Detta är specialanvisningar. För övrigt är bokföringslagen tillämplig och s.k. god redovisningssed som bl.a. återspeglas i Bokföringsnämndens anvisningar och svar på frågor. Skatteverket har också uttalanden som kan behöva beaktas. Allt beror på storlek och typ av ideell verksamhet.

Ifall all er verksamhet är icke skattepliktig behövs rimliga konton för att kunna följa verksamheten. Om ni har en blandning av skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet behövs fler konton så att ni i den löpande bokföringen kan skilja det ena från det andra. Dessutom kan ni ha verksamhet som i och för sig inte är skattepliktig, men som ska beläggas med moms! Ifall ni har den typen av blandade verksamheter gäller att du måste sätta dig in i vilka regler som är tillämpliga och när! Lycka till!  ;D

/tim

Loggat