Skattebefriad?  (läst 4151 gånger) Skriv ut

1 B


Fredrik Stigsson  mars 27, 2008, 09:13:32 PM

Jag undrar om en föräldrakooperativ förskola och tillika ekonomisk förening ska betraktas som en ideell förening och därmed undantas från beskattning. De enda intäkter som föreningen har är bidrag från kommunen och medlemsavgifterna. I skriften SKV 324 utgåva 14 nämns "vård av barn" som ett allmännyttigt ändamål, vilket bl a krävs för att betraktas som ideell.
Tacksam för svar!

Loggat


Fredrik Stigsson  mars 27, 2008, 09:13:58 PM

Hej!
Följande gäller för att en förening skall räknas som ideell:

För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Motsatsen till ett ideellt ändamål är ett ekonomiskt ändamål. Även en förening med ekonomiskt ändamål kan räknas som ideell så länge den inte bedriver ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses en verksamhet som är fortlöpande och affärsmässigt driven. Det kan gälla en mindre verksamhet som t.ex. en kiosk. (www.bolagsverket.se, 2008-03-27)

Jag anser att er föräldrarkooperativa förskola utgör en ideell förening (då ej en ekonomisk förening) och till och med en allmännyttig ideell förening. Idrottsföreningar anses tillexempel ha ett allmännyttigt ändamål, förutom ett allmännyttigt ändamål måste även minst 90% av verksamheten tillgodose allmännyttiga ändamål (exempelvis så kan inte 50% av verksamheten vara kioskverksamhet), de som önskar vara medlemmar skall inte vägras inträde och minst 80% av inkomsterna måste användas till den allmännyttiga verksamheten. De flesta inkomsterna i en allmännyttig ideell förening är skattefria och då är de motsvarande utgifterna inte skattemässigt avdragsgilla, medlemsavgifterna och bidragen är skattefria.

Ni bör ansöka om organisationsnummer för den ideella föreningen, blankett kan hämtas här:
http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html

Loggat