Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Boka biobiljetter

Startat av Stella, november 06, 2009, 09:42:15 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Stella

Hej!

En medarbetare har köpt företagsbiobiljetter att dela ut som gåvor till kund. Hur bokför jag det?

Mvh Stella

TimFaste

Skulle kunna hanteras som representation. Då får man se på det totala engagemanget gentemot varje person/grupp av personer.

6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill
2640 Mervärdeskatt (som motsvarar den avdragsgilla delen)


Mikael_B

Men det är väl inte representation om man själv inte är med? Så uppfattade jag situationen här.

Under den förutsättningen, hade jag snarare satt ett antal biobiljetter som reklamgåva under konto 5960 "Varuprover, reklamgåvor, presentreklam, tävlingar" och lyft hela momsen (som är 6% vanligen).

TimFaste

För reklamgåvor gäller: "Med reklamgåvor, för vilka utgiften kan vara avdragsgill, avses artiklar av förhållandevis obetydligt värde, som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgörs av enklare presentartiklar såsom almanackor eller pennknivar. Gåva av detta slag är ofta försedd med det givande företagets namn eller firmamärke. Gåvan bör, för att anses som reklamgåva, sakna personlig karaktär."

För representationsgåvor gäller: "[Det] skall ... föreligga ett omedelbart samband med verksamheten för att en utgift avseende representationsgåva skall anses vara avdragsgill." och "Ett annat exempel är då en skattskyldig i stället för att bjuda på måltid på restaurang i samband med affärsuppgörelse överlämnar en chokladkartong, en fruktkorg eller liknande. Avdrag för representationsgåva bör medges med skäligt belopp, dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. Avdrag för representationsgåva till affärsförbindelser vid helger eller personliga högtidsdagar bör inte medges. Detsamma gäller för utgifter för kransar eller blommor i samband med dödsfall."

That's it - sedan gäller det för varje företag att tillämpa reglerna. Tillämpningen kan påverkas av företagets storlek, verksamhetsinriktning och marknadens sammansättning.

Mikael_B

Reklamgåvor, som jag föreslog, får uppgå till max 300 SEK inklusive moms per person och ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, antingen genom att ha en direkt anknytning till givarens sortiment eller utgöras av enklare presentartiklar och sakna "personlig karaktär".

Representation var nog mer passande just här, så du var på rätt spår Ted. Representationsgåvor får uppgå till max 180 SEK plus moms per person och ska också ges på något sätt i relation till verksamheten och kundrelationen.

Ett bättre konto än 5960 i fallet med biobiljetter och om representationsgåva är en del i relationen med kunden är nog "6073 Reklamgåvor, avdragsgill", som ju ligger nära din idé, som ju inte är helt fel alls faktiskt. Eftersom en biobiljett inte överstiger 180:- exl. moms per person, så kan man bokföra hela kostnaden där.

Eller så återanvänder man konto 6071, som du föreslog. Ju färre konton ju bättre kan jag tycka.


Mikael_B

#5
Jag såg inte ditt svar innan jag postade, Tim.

Det du citerade är inte "reglerna" utan "skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation". Men det ser klart ut som att man inte kan ge representationsgåvor hur som helst och framför allt inte hur mycket som helst. Summan jag nämnde: 300kr inkl. moms kom från gåvor till kunder. Jag hittar inte uppgiften hos skatteverkets webb, men de protesterade inte när jag nämnde det sist. Man får nog räkna med 180kr exkl. moms tills man bekräftat just sitt fall med skatteverket, om det skulle vara aktuellt.

Jag antar att det finns ett eller flera pilotfall om hur man skiljer på reklamgåvor och representationsgåvor när skillnaden inte är så uppenbar. Men reklam förutsätter, som jag ser det, att gåvan är en del i en kampanj för att sälja och att anknytningen i själva gåvan till givarföretaget som sådan är uppenbar.
Skillnaden mot representation skulle då vara att själva gåvans anknytning till givarföretaget inte behöver vara tydlig, men att anledningen till att man ger den ska vara knuten till affärsrelationen.

Mikael_B

Stella, de här "företagsbiobiljetterna" har det ert företags namn tryckt på sig? I så fall skulle jag klassa det som reklamgåva och inte representation.

Stella

Tack snälla för alla svar. Det står inte företagets namn på biljetterna.
Hade tänkt att bokföra det som Gåvor till kunder 6073, men nu blir det nog representation istället?


Mikael_B

Konto 6073 - som tydligen både används till "Reklamgåvor" och "ej avdragsgill vin/sprit" beroende på vilken basplan man använder- ligger ju i samma grupp som 6071 "avdragsgill representation" och har väl vanligen samma SRU-nummer (530 i många fall), så det är mest bara frågan om ifall du vill skilja ut just representationsgåvor från ev. övrig representation. Vill du inte det, använd 6071, annars använd 6073 eller 6074 (om 6073 skulle vara upptaget redan) för att särskilja de utgifterna.

Jag kan nog tycka att representationsgåvor i 60xx-serien "Övriga Försäljningskostnader" eller reklamgåvor i 50xx-serien "Reklam och PR" är lite hugget som stucket, så länge man håller sig inom reglerna för avdragsgill kostnad per person och tar hänsyn till det som bäst passar funktionen med gåvan för givarföretaget .

Mikael_B

Bokföringstips' information verkar vara föråldrad! Alternativt så berör deras uppgift om 300:- inkl. moms värdet under vilket man slipper misstanke om mutbrott och den summan har i så fall inte att göra med vad som är avdragsgillt, vilket får antas vara det som skatteverket uttalar sig om i citatet nedan.

Det är 180kr exl. moms som är avdragsgillt för reklamgåvor, d vs samma som representationsgåvor. Jag tolkar nedanstående citat som att momsen inte får lyftas heller på reklamgåvan, om man nu betalat för den. Håller ni med om den tolkningen?
Hur man beräknar värdet på en egentillverkad produkt som ges som reklamgåva, varierar nog högst betänkligt, beroende på förutsättningarna.

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2007/stallningstaganden2007/13168467707111.5.19b9f599116a9e8ef36800016894.html
CiteraReklamgåvor ska vara av förhållandevis obetydligt värde. Enligt Skatteverkets uppfattning bör avdragsramen för reklamgåva uppgå till samma belopp som för representationsgåva, dvs. 180 kronor per person med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

ulferik

#10
8 kapitlet i ML behandlar avdragsrätten för ingående moms.

Vad jag tror Skatteverket menar i citatet är att om man inte kunnat dra av momsen för reklamgåvan så får även den räknas in i beloppet dvs. ca 225 kr för reklamgåvor.

TimFaste

Ulferik - Din slutsats är korrekt. Om man bedriver momspliktig verksamhet med avdragsrätt för momsen så blir beloppet 180 kr. I annat fall 180 kr + moms.

Mikael_B - angående
Citera"ej avdragsgill vin/sprit"
så förmodar jag att du bara använde ett uttryck som tidigare nyttjats i basplanen för att underlätta redovisningen då vin och sprit inte var avdragsgillt. Nu finns det ingen sådan nykterhetsregel. Det är 90 kr per person som gäller (eller 90 kr + moms om man inte har rätt att lyfta momsen) även om hela representationen intas i flytande form.

Sedan ska man nog vara medveten om att BAS och dess rekommendationer inte är någon lag. Det är en standard som man kan välja att följa slaviskt eller att anpassa till den egna verksamheten. Avvikelser mot standard kan dock få konsekvenser när man flyttar redovisningsdata till ett deklarationsprogram. I samband med deklarationen blir det lite kinkigare att följa Skatteverkets kodifiering av SRU. Separata konton för icke avdragsgilla kostnader kan också underlätta när deklarationen upprättas.