Skattedeklaration för ideell förening  (läst 18991 gånger) Skriv ut

1 B


goldfish  oktober 12, 2009, 08:24:23 AM

Hej,

Jag har några frågor andgående skattedeklaration för ideell förening.
Tidigare (år2008) har den gamla kassören bokfört löneskatt på följande sätt:

Vid betalning av löner har hon bokfört:
7010-Löner  -Debet (bruttolön)
7531-Löneskatt -Kredit (skatt)*
1940-Bankkonto- Kredit (nettolön)

Vid betalning av skatt och arbetsgivaravgift har hon bokfört:
7531-Löneskatt- Debet (skatt)*
7510-Arbetsgivaravgift -Debet (beloppet som räknas ut på skattedeklaration)
1940-Bankkonto-Kredit

Jag är lite osäkert att hon gjorde det på rätt sätt.
När jag deklarerar skatt varje månad då skriver jag ut skattekvittens, men vet inte på vilket sätt skall jag bokföra den.

Vid bokslutet bokförde jag (skatt och soc avg för december 08):
7510-Arbetsgivaravgift- Debet
2940-Upplupna soc.avg-Kredit
7531-Löneskatt-Debet
2510-Skatteskuld- Kredit


Frågan är om jag gjorde fel?

Är det fel om jag bokför varje faktura vi får t.ex. el från Fyrstad Kraft på följande sätt:
5020-El hyrd lokal -debet
2440-Leverantörsskulder- kredit

och vid betalning av detta faktura:
2440-Leverantörskulder-debet
1930-Bankkonto-kredit

Förrakassör har bokfört det:
5020-el hyrd lokal-debet
1930-bankkonto-kredit

Vilket är bättre att göras?


Loggat


TimFaste  oktober 12, 2009, 09:40:15 AM

För löneskatt:

Vid löneutbetalning
7531 Löneskatt - debet
2730 Sociala avg - kredit (om man vill kan man skilja mellan arbetsgivaravgift på konto 2731 och löneskatt på konto 2732; ser dock inten mening med den uppdelningen)

När löneskatten drabbar skattekontot
2730 Sociala avg - debet
1630 Skattekonto kredit

Pengar betalas till skattekontot
1940 Bank - kredit
1630 Skattekonto debet

Vid bokslutet ska du enligt det här upplägget inte behöva bokföra någon ytterligare transaktion som avser utbetalda löner. Eventuella justeringar om skulden avseende utbetalda löner är fel bokförs mellan konto 7530/2730.

Loggat


TimFaste  oktober 12, 2009, 10:12:03 AM

En annan sak angående skattekonto - så länge det rör sig om juridiska personer som har eget skattekonto; det inbegriper också ideella föreningar - som jag tror tidigare har kommenterats av bl.a. Bokfoering är följande.

När pengar betalas till skattekontot - blanda inte ihop det med vad det är för avgifter och skatter som ska täckas upp. Bokför transaktionerna på skattekontot som om det vore ett bankkonto! Exempel:

Pengar till skattekontot:
1920/1930/1940/2330 Likvidkonto - kredit
1630 Skattekonto - debet

Omvänt när pengar betalas ut från skattekontot.

När avgifter drabbar skattekontot (den 12:e eller 17:e i aktuell månad)

Preliminära skatter
1630 Skattekonto - kredit
2510/2518 Bolagsskatt - debet

Personalskatter
1630 Skattekonto - kredit
2710 Personalskatter - debet

Arbetsgivaravgifter/löneskatter
1630 Skattekonto - kredit
2730/2731/2732 Arbetsgivaravgifter - debet

Mervärdeskatt
1630 Skattekonto - kredit
2650 Mervärdeskatteskuld - debet

På samma sätt bokför man då kostnads- eller intäktsräntor på skattekontot och respektive räntekonto.

Skattekontot stäms av som vilket bankkonto som helst vid månadsskiften.

Loggat


TimFaste  oktober 12, 2009, 10:13:57 AM

Ditt sätt att bokföra leverantörsskulder är helt korrekt. Ett steg framåt jämfört med tidigare rutin!

Loggat


goldfish  oktober 12, 2009, 10:45:39 AM

Tack så mycket Tim för jätte snabbt svar.

Loggat


Mikael_B  november 10, 2009, 04:10:15 PM

goldfish, vilken metod du skall använda beror helt på om du bokför enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Om du bokför enligt kontantmetoden så ska du bokföra utgiften först den dag då pengarna faktiskt blir betalda. Alltså har er tidigare kassör gjort rätt om föreningen är liten - omsättningen under 3 miljoner årligen tror jag och föreningen inte är ett "bokslutsföretag" d v s man måste lämna årsbokslut och årsredovisningar (t ex ekonomiska föreningar) - och har bokfört enligt kontantmetoden tidigare, vilket du säger att föreningen gjort.
 
Endast vid bokslutet på den del av inkomna obetalda fakturor som hör till året, förs dessa upp som leverantörsskuld och motkonteras året efter när fakturorna blir betalda, så som Tim föreslog.
Läs mer om kontantmetoden på skatteverket: http://www.skatteverket.se/funktioner/ordforklaringar/ordforklaringskatteverketdeklarera/kontantmetodbokforing.5.47eb30f51122b1aaad2800035805.html, samt på bokföringstips: Kontantmetoden

Men om din förening använder Faktureringsmetoden, antingen för att man måste göra så enligt lag - BFL 5 Kap 2 §- eller för att ni vill det, ska du bokföra så som du beskrev, med alla utgifter och intäkter. Du kan emellertid inte blanda metoder i samma bokföringsår och du bör meddela skattemyndigheten att ni byter metod från ett år till ett annat.
Mer om faktureringsmetoden på bokföringstips: http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/fakturametoden.aspx

Loggat


TimFaste  november 10, 2009, 04:48:16 PM

Tja "Mikael_B", du använder väldigt mycket ska i din kommentar. Det är aldrig fel att fortlöpande bokföra leverantörsskulder och kundfordringar! Åtminstone inte om man eftersträvar god kontroll av verksamheten. BFL 5 kap 2 § som du hänvisar till säger "... får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalningen sker."

Om du dessutom kollar "goldfish"-s ursprungliga fråga så finns ingen mervärdeskatt inblandad. Det finns därför ingen anledning att informera Skatteverket om att man väljer den ena eller andra metoden under löpande år. Termerna kontantmetoden och faktureringsmetoden används huvudsakligen i samband med frågor som rör redovisning av mervärdeskatt. Inte löpande bokföring.

Byte av metod - om det nu är aktuellt - kan göras när som helst under året.

Ifall verksamheten omfattades av momsreglerna så kom saken i ett annat läge. I en av mina kommentarer nämnde jag mervärdeskatten men det grundar sig mer på att jag ville ge en mer komplett bild av bokföring av transaktioner mot skattekontot.

Den som vill sköta redovisningen på ett sätt som bidrar till att man fortlöpande kan följa verksamhetens resultat och ställning på bästa sätt är bara att gratulera!

Loggat


Mikael_B  november 10, 2009, 05:48:41 PM

Tim, jag nämnde bokföringslagen i samband med faktureringsmetoden, inte kontantmetoden. Man kan, vilket jag ju redan skrivit, välja att använda faktureringsmetoden även i de fall man inte måste göra det enligt lagen. Men måste man välja faktureringsmetoden enligt lag, kan man ju faktiskt inte välja metod. Så långt är vi antagligen överens.

Blanda metoder
Jag anser att det inte är god ordning att blanda metoder under ett och samma bokföringsår om man har möjligheten att välja, däremot så är det väl god ordning att använda faktureringsmetoden för t ex leverantörsfakturorna och kontantmetoden för ev. utgående fakturor (och kvitton såklart). Men du har rätt i att man inte blir straffad om man blandar metoder, under förutsättning att man nu får välja metod.

Begreppen
Begreppen kontantmetoden och faktureringsmetoden används för löpande bokföring av fakturor på väldigt många håll. Se tex bokföringstips artikel om detta: Kontantmetoden eller faktureringsmetoden (K1 EN).

Momsredovisningen använder bokslutsmetoden, vilket användning av kontantmetoden för löpande bokföring förutsätter att man använder vid momsredovisning, samt faktureringmetoden. Tyvärr kallas bokslutsmetoden inom momsredovisningen ibland för kontantmetoden den också. Kanske därifrån du fick det?

Du har naturligtvis rätt att det främst är för momsredovisningens skull man behöver meddela skatteverket redovisningmetod. Jag ser inget i Goldfish fråga som förutsätter att föreningen inte redovisar moms, men det är förstås vanligast att ideella föreningar inte har momsregistrerat sig. Det förekommer dock, beroende på verksamhet.

Loggat


Mikael_B  november 10, 2009, 05:52:20 PM

Tim, Jag vill också understryka att faktureringsmetoden har många fördelar, bl a de du lyfter fram.

Loggat


TimFaste  november 11, 2009, 08:48:13 AM

Jag tänkte mig ju inte att under året hoppa fram och tillbaka mellan olika metoder. Däremot är det enligt min mening fullt möjligt att t.ex. besluta att f.o.m. den 1 maj går vi över till att löpande bokföra kund- och leverantörsfakturor. Per den 1 maj stämmer man av reskontrorna. Bokar upp kundfordringar och leverantörsskulder och så kör man. Ett sådant systemskifte behöver inte göras per datum för ett nytt räkenskapsår.

Dessutom - när vi nu talar om olika redovisningsmetoder när det gäller kund- och leverantörsfakturor - är det viktigt att inse att i ett aktiebolag är det otänkbart att inte bokföra reskontrorna löpande. I en obeståndssituation skulle det kunna innebära straffansvar för styrelsen.

Loggat


Mikael_B  november 11, 2009, 10:31:27 AM

Tim:
Citera
Ett sådant systemskifte behöver inte göras per datum för ett nytt räkenskapsår.
Nej, visst är det möjligt, men inte alltid utan konsekvenser som måste hanteras. Gör man det så är det genomförbart.
Citera
i ett aktiebolag är det otänkbart att inte bokföra reskontrorna löpande
Ja, det är mycket riktigt. Jag skrev i mitt tidigare inlägg:[om] föreningen inte är ett "bokslutsföretag" d v s man måste lämna årsbokslut och årsredovisningar (t ex ekonomiska föreningar). Aktiebolag är, som säkert alla vet som bokför i ett sådant, ett "bokslutsföretag" och måste lämna årsredovisningar och årsbokslut och som du påpekar innebär det även att löpande föra bok över reskontrorna. Aktiebolag tillhör alltså gruppen företag som måste enligt lag använda faktureringsmetoden.

Men för mindre företag som inte är "bokslutsföretag" och mindre organisationer, som ideella föreningar t ex, så kan kontantmetoden vara enklare att hantera, beroende på omständigheterna och omfattningen av transaktioner. Faktureringsmetoden är alltid en möjlighet även för dessa. Fördelarna med det har vi redan berört.

Loggat


TimFaste  november 24, 2009, 09:35:36 PM

Citera
Vilken typ av folk som kommer på Krangparty är inget vi försöker styra utan vi tycker att alla är välkommna. Att det sen kommer mycket gaming folk beror inte på att vi försöker vara ett gaminglan. Om ni som besökare inte gillar detta kan ni ju alltid ragga mer icke gamingfolk för att kompensera det hela

På tal om vaddå ???  ???

Loggat


goldfish  december 06, 2009, 02:48:56 PM

Hej igen

Jag har ett problem med korrigerade skattedeklaration för ideell förening.

Jag bokför enligt "TimFaste" förslag:

Vid betalning av löner: 25-te i månaden
7010 Löner-debet 29750:-
7531 Löneskatt  kredit 8935:-
1940 Bankkonto kredit 20815:-

7510 Arbetsgivaravg. -debet 9645:-
7531 Löneskatt debet 8935:-
2730 Soc.avg. kredit 18580:-

Jag har skickat skattedeklaration och efter 2-3 dagar fick jag meddelande av en av personal att hennes löneskatt avdrag är inte 34% utan 16,05% enligt brev från skatteverket.

Jag rättar skattedeklaration och betalar 12/nästa månad 19462:- i stället för 18580:-
2730 Soc avg. debet 19462:-
1630 Skattekonto kredit 19462:-

Betalning:
1630 Skattekonto debet 19462:-
1940 Bankkonto kredit 19462:-

Allt stämmer hos skatteverket och jag har betalt rättad beloppet, MEN hur ska jag korrigera det i min bokföring.
Saldo på 7510 Arbetsg.avg skulle vara 9347:- dvs -298:-
7531 Löneskatt skulle vara 10115:- dvs +1180:-
och därmed 2730 Soc avg. diff 882:-

Är det fel om jag korrigerar:
7510 Arb.avg. kredit 298:- och saldo blir 9347:-
7530 Löneskatt debet 1180:-
2730 Soc avg. kredit 882:-

Problemet är att jag har 1180 diff på 7530 Löneskatt och vet inte mot vilket konto ska jag kontera diffen.

Löner har jag betalt lite mer (1180)än det skulle vara, men nästa månad har jag betalt mindre för att balansera beloppet. Vet inte hur skulle det vara i bokföringen.

Någon som kan hjälpa mig?


Tack

Loggat


TimFaste  december 16, 2009, 11:11:38 PM

Jag hinner inte kolla just nu vad problemet består i men skulle ändå vilja kommentera följande:

Det är nästan alltid bättre att börja med att få rätt på tillgångs- och skuldkonton. Då får man i allmänhet rätt på kontona i resultaträkningen av bara farten!

Många hälsningar så länge!

/tim

Loggat