Lösa en leasingbil i ett AB och sälja den vidare

Startat av Carro, augusti 28, 2009, 09:07:03 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Carro

Vi ska lösa en leasingbil för 200 000kr (varav moms 40 000kr) och sedan sälja bilen till ett annat AB för 240 000 kr. Det jag funderar på är hur man ska bokföra affärerna.

Blir det rätt om jag gör så här:

Verifikat 1. Lösen av leasing:

1240 Bilar                      180 000 kr  debet
2640 Ing moms               20 000 kr   debet   (halva momsen)
1930 Check                    200 000 kr kredit

Verifikat 2. Försäljning av bil

1240 Bilar                      192 000 kr    kredit   
2610 Utg. moms               48 000 kr    kredit (hela momsen)
1930 Check                   240 000 kr    debet       


Tacksam för svar, eftersom jag är lite osäker hur det blir med momsen i de olika affärerna.

Fredrik Stigsson

#1
Hej!
Jag antar att du bokfört den första förhöjda avgiften och de löpande leasingavgifterna som kostnader i bokföringen.

Du får göra avdrag för momsen på inköp av personbil endast om du använder bilen för:
* återförsäljning i bilhandel
* uthyrning i uthyrningsverksamhet
* taxitrafik
* transport av avlidna
* körkortsutbildning

Det spelar ingen roll att bilen tidigare varit en leasingbil, när du köper in en personbil så får du normalt inte avdrag för ingående moms som ingående moms om inte bilen används till något enligt ovanstående punkter.

Jag antar att ditt företag inte har rätt att göra avdrag för ingående moms som moms vid inköp av personbil.

Verifikat 1. Lösen av leasing:
1240 Bilar; Debet;  200 000
1930 Check; Kredit; 200 000

Verifikat 2. Försäljning av bil
1930 Check; Debet; 240 000
1240 Bilar; Kredit; 200 000
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier; Kredit; 40 000

Notera att du inte boka bort annat belopp än vad som har bokförts för bilen på konto 1240, skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsvärdet utgör vinst eller förlust. I det här fallet gör du en vinst om 40 000 och det är ingen moms på den här försäljningen eftersom du inte fått avdrag för momsen som ingående moms vid inköp.