Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

semesterlöneskuld

Startat av ekan, juli 21, 2009, 10:03:20 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

ekan

Hej

Jag skulle behöva hjälp med "tänket för beräkningen av semesterlöneskulden då skall göra bokslut för 2009-06-30 (2008-07-01-2009-06-30)

Semesteråret vi anväder 1/4 till 31/3.

Jag skall räkna med 12 månader dvs från 2008-04-01-2009-03-31 eller kan jag använda mig av årets löner dvs årets 12 månader?

Henrik


Fredrik Stigsson

Hej!
En semesterlöneskuld uppstår när ni betalar ut lön till de anställda, semesterlöneskulden minskar när ni betalar ut semesterlön till de anställda. Om du inte använder ett löneprogram för att hantera semesterlöneskulder så måste du ta fram semesterlöneskulden per den sista juni år 2008, ingående balans, och sedan addera med semesterlöneskuld som uppstått på grund av löneutbetalningar mellan 2008-07-01 och 2009-06-30 och subtrahera med utbetald semesterlön. Tänk dock på att utbetald semesterlön skall beräknas på samma grunder som den semesterlöneskuld som har beräknats på löneutbetalningarna. Det normala är att man bokföra semesterlöneskuld vid varje löneutbetalning och sedan bokför bort semesterlöneskuld när man betalar ut semesterlön. Det bör dock finns ett sidordnat system för beräkning av semesterlöneskuld så att man kan göra avstämningar, denna beräkning görs oftast i löneprogram. I löneprogram gör man ett semesterårsavslut när semesteråret är slut för att beräkna antalet betalda dagar och semesterdaglön.


Mikael_B

Är det inte per den 31 mars som man ska ta fram semesterlöneskulden? Intjänandeperioden av semesterlönen är väl fortfarande 1 april första året t o m 31 mars andra året, o s v?

TimFaste

Ett exempel kan se ut så här:

A) Det gamla intjänandeåret
Person A har jobbat fr.o.m. den 1 november; Antal semesterberättigade kalenderdagar = 151; Intjänade semesterdagar = 151 x 25 / 365 = 10,34; Avrunda uppåt = 11 dagar.
Person B har jobbat hela året och tjänat in 25 dagar.

B) Innevarande intjänandeår
Person A respektive B; Antal arbetsdagar = 91 x 25 / 365 = 6,23; Avrunda uppåt = 7 dagar.

Dra bort uttagna semesterdagar.

I många fall har en anställd sin månadslön + 0,8 % av månadslönen; En ofta använd schablon är 4,6 % + 0,8 % av månadslönen per semesterdag. Avtalet styr hur semesterskulden ska beräknas. I vissa lokala avtal har man kanske bestämt att alla semestertillägg betalas ut i juni. Det finns många modeller. För kollektivanställda kan beräkningen av semesterersättning per dag bli rätt bökig om det bygger på 12 % av utbetalad lön inklusive tillägg.

Tänk på att det också kan finnas sparad semester sedan tidigare.

På det här sättet jobbar man sig fram och kan fastställa en total semesterskuld per bokslutsdatum.

TimFaste

Ett förtydligande:

Enligt semesterlagen är alltså intjänande året den 1 april t.o.m. den 31 mars.

Skulden i ett bokslut beräknas dock per bokslutsdatum.

Nämnaren i bråket "Semesterberättigande dagar" x 25 / "Kalenderdagar" är normalt 365. De år då en skottdag ingår i intjänandeåret blir den dock 366.

Faktorn 25 är kopplad till avtal. Om den anställde har rätt till 30 dagars semester skall den naturligtvis bytas ut mot 30!

Mikael_B

Nu ser jag ju att frågeställaren hade med aktuell period i sin frågeställning, så egentligen var min fråga rätt onödig. Men alltid bra att förtydliga kanske. Tack Tim!