Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Årets skatt i bokföringen

Startat av jan.johan, juni 17, 2009, 08:18:43 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

jan.johan

Hej,

Jag glömde att ta med årets skatt i bokföringen, men i deklarationen finns den med.
1. Hur gör jag nu för att få rätt i bokföringen?
2.Ska jag gå tillbaka och återföra årets resultat och sedan lägga in den prel. skatten som en skuld/kostnad och därefter föra årets resultat till eget kapital???
3.Ska årets resultat även innehålla årets skatt?

Jan!

Fredrik Stigsson

#1
Hej!
Är ditt företag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening så skall du bokföra årets skattekostnad, men inte om det är en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Preliminär skatt är inte en kostnad, det är en fordran, en förskottsbetalning av skatt. Prelimnär skatt bokförs när den betalas eller debiteras på skattekontot.

Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag behöver du inte göra något gällande preliminär skatten under förutsättning att saldot i kassan eller på bankkontot stämmer och att preliminärskatten gäller dig som företagare.

Om det är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening så skall årets skattekostnad bokföras.

Bokföra årets skatt
Bokföra preliminär skatt

I enskild firma bokförs preliminär skatt som ett egna uttag, i ett handelsbolag bokförs preliminär skatt som har med delägarna att göra som egna uttag. För moms, preliminär skatt för arbetstagare och arbetsgivaravgifter i handelsbolag eller kommanditbolag finns ett eget skattekonto som hör till handelsbolaget eller kommanditbolaget.


jan.johan

Hej igen!

Jo jag har förstårr det hela - i mitt fall är det en ekonomisk förening.
Jag har justerat så här i efterhand, men det blir ju en diff rent resultatmässigt.
Vad ska ja göra med denna? Resultatet blir ju annorlunda nu än det resultat som jag räknade ut skatten på?

Fredrik Stigsson

Hej!
Om vi tänker oss att du har ett bokföringsmässigt resultat före skatt om 100 000 SEK så skall du beräkna årets skattekostnad på detta resultat. När du gör denna beräkning av skattekostnad skall du ta hänsyn till skattemässiga regler, det vill säga ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader. Det är därför alltså inte säkert att din bolagsskatt blir 28 % av det bokföringsmässiga resultatet före skatt. Men du skall beräkna och bokföra årets skattekostnad innan du gör din deklaration.

Om vi tänker oss att det inte finns några ej skattepliktiga intäkter, ej avdragsgilla kostnader, periodiseringsfonder så blir årets skattekostnad 28 000 SEK. Avsättningar till eller återföringar från periodiseringsfonder skall bokföras innan årets skattekostnad. Denna skattekostnad skall bokföras och sedan får du ett resultat efter skatt om 72 000 SEK.

Sedan för du in denna resultaträkning i din deklaration (INK2) i räkenskapsschemat, resultaträkningen i räkenskapsschemat skall stämma med resultaträkningen i bokföringen. Stämmer det här så är det ok.

Resultatet i bokföringen före skatt behöver inte stämma överens med det resultat som du räknar ut skatten på och detta beror på de skattemässiga justeringar som görs. Årets skattekostnad bör dock stämma överens mellan bokföring och deklaration.

När du fyllt i räkenskapsschemat så flyttar du över årets vinst enligt räkenskapsschemat till bladet skattemässiga justeringar. I detta deklarationsblad skall du göra skattemässiga justeringar, du skall återföra årets skattekostnad, justera för bokförda kostnader som inte skall dras av, justera för bokförda intäkter som inte skall tas upp och eventuellt lägga till ackumulerat outnyttjat underskott från tidigare år.

Du kommer då fram till ett överskott som du skall betala skatt på, 28 % av detta överskott är skattekostnaden och denna skattekostnad borde vara den som finns i bokföringen.

Om du nu justerar bokföringen i efterhand så måste du förmodligen även justera deklarationen, efter dina justeringar stämmer resultaträkningen i bokföringen överens med resultaträkningen i räkenskapsschemat i din INK2.

Resultatet före skatt behöver inte vara lika med det resultat som du beräknar skatten på.

jan.johan

Tack för utförlig info - det uppskattas!

För att avsluta och knyta ihop, jag påstår och frågar:
Årets beräknad skatt påverkar alltså årets resultat i bokföringen!?
Alltså när jag räknat fram skatten och gjort omföringarna ska jag av det kvarvarande resultatet i vanlig ordning föra mellan kontona 8999/2989 (min kontoplan)!?

Fredrik Stigsson

Hej!
Japp, det stämmer som du påstar att den beräknade skattekostnaden påverkar årets resultat, det kvarvarande resultatet efter skatt skall bokföras mellan balansräkning och resultaträkning. Ändrar du beräkningen av och bokföringen för årets skatt så måste du även justera årets resultat i bokföringen.

Alltså när jag räknat fram skatten och gjort omföringarna ska jag av det kvarvarande resultatet i vanlig ordning föra mellan kontona 8999/2989 (min kontoplan)!?
Japp

jan.johan

Hej,

Jodå, det fungerar "enligt anvisning" och blir rätt!

Det är första gången det blir vinst så jag har inte betalat in ngn prel. skatt månadsvis.
Jag har detta året betalat in hela den preliminära skatten.

1. Vilka konton ska jag använda för att registrera denna utbetalning från checkkontot?
2. Är dessa konton samma när jag prel. sedan måndasvis betalar in den prel. skatten?
3. Vilka konton använder jag för att slutligen stämma av den rätta skatten?

Fredrik Stigsson

Hej!
Jag skall beskriva hur jag gör när det gäller bokföring av preliminärskatt när det gäller aktiebolag eller ekonomisk förening. Skattekontoutdrag innehåller alla transaktioner som förekommer på skattekontot och jag använder dessa skattekontoutdrag för att bokföra transaktioner på skattekontot. Numera får man inte skattekontoutdrag så ofta men man kan om man har e-legitimation hämta ut skattekontoutdrag från Skatteverkets hemsida.

1. Vilka konton ska jag använda för att registrera denna utbetalning från checkkontot?
Exempel, betalning av 15 000 i preliminärskatt till skattekontot
1930 Checkkonto; Kredit; 15 000
1630 Skattekonto; Debet; 15 000

2. Är dessa konton samma när jag prel. sedan måndasvis betalar in den prel. skatten?
Här gör du likadant som i punkt ett, det är samma kontering oavsett hur ofta betalning sker.

3. Vilka konton använder jag för att slutligen stämma av den rätta skatten?
Om vi säger att du tar ut ett skattekontoutdrag för en viss månad, exempelvis juni så kommer det på detta skattekontoutdrag stå "debiterad preliminärskatt" och en summa, Skatteverket debiterar preliminärskatt varje månad.

Exempel, i juni har Skatteverket debiterat 2 000 i preliminärskatt på ditt skattekonto.
1630 Skattekonto; Kredit; 2 000
2519 Debiterad prel. skatt; Debet; 2 000

Sedan när året är slut beräknar du föreningens skatt och bokför denna, det kommer sedan att ta ett bra tag efter deklarationen innan denna skatt debiteras på ditt skattekonto och din preliminära skatt tillgodoförs. När du på kontoutdraget från skattekontot ser att slutlig skatt för taxeringsåret 2009 debiteras och den preliminära preliminärskatten tillgodförs ditt skattekonto så skall du bokföra enligt exempel nedan.

Exempel, 32 000 i slutlig skatt för taxeringsår 2009 debiteras och preliminärskatt om 15 000 för taxeringsår tillgodoförs föreningens skattekonto.
1630 Skattekonto; Kredit; 32 000
2510 Skatteskuld; Debet; 32 000
1630 Skattekonto; Debet; 15 000
2519 Debiterad prel. skatt; Kredit; 15 000

Efter detta har du ingen skatteskuld för taxeringsåret 2009 längre. Skattekontot skall alltid stämmas av mot konto 1630 Skattekonto.