Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

kapitalförsäkring, vinst/förlust

Startat av jejja, maj 20, 2009, 12:30:03 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Om företaget (AB) äger en kapitalförsäkring så beskattas inte vinster i försäkringen, och man kan inte göra avdrag för förluster.

Men hur blir det när man säljer tillbaka hela eller delar av kapitalförsäkringen?

Säg att man köper en KF för aktiekapitalet 100.000
Efter 1 år har den ökat 5% till 105.000
Efter 2 år har den ökat ytterligare till 110.000
Efter 3 år har den backat till 107.000

Om den då säljs för 107.000 så uppstår en kapitalvinst på 7000, ska denna beskattas? Och tvärtom, om man gör en förlust, får denna dras av?

Vid bokslutet, ska inköpsvärdet redovisas eller ska det aktuella värdet redovisas? Skillnad om det är över eller under inköpsvärdet?


Om vinsten ska beskattas så blir det ju mycket förmånligare att istället ta aktieutdelning och sätta in i privat KF.

T.ex. 100.000 i aktieutdelning, 20% skatt (förenklingsregeln med sparat utrymme) => 80.000
5% vinst på 80.000 ger 4.800 skattefritt

Om företaget istället använt dessa 100.000 och köpt KF för och gjort motsvarande vinst så hade det fått betala 26,3% bolagsskatt på 5.000, och sedan 20% i aktieutdelning => 2948 till mig.

Eller är det något jag missat?  :)




Fredrik Stigsson

Hej!
Det förekommer ingen reavinstskatt på kapitalförsäkringar, man får däremot löpande (en gång per år) betala avkastningskatt (27%) på det ingående värdet i kapitalförsäkringen vid årets början gånger den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år.

I ett mindre ej börsnoterat företag skall värdet av kapitalförsäkringen redovisas till anskaffningsvärdet (inköpsvärdet), värdeuppgångar skall därmed inte redovisas i ej börsnoterade företag men vid värdenedgångar skall nedskrivningar göras.

chello

På vilket konto skulle du bokföra "vinsten" (eftersom den är skattefri)

Fredrik Stigsson

Hej!
Jag skulle bokföra den skattefria vinsten på ett konto för finansiella intäkter där jag gjort ett tillägg med ", ej skattepliktig" så att jag sedan vid deklarationen lätt och snabbt kan se att jag måste justera bort den här vinsten i deklarationen som bokförda intäkter som inte skall tas upp.

Exempelvis:
8253 Resultat kapitalförsäkring, ej skattepliktig