Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

dra av elektricitet?

Startat av jejja, maj 30, 2009, 03:23:00 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Jag vet att man kan dra av en schablon på 2000-4000 kr om man har ett inrett rum i bostaden/villan.

Men går det att göra avdrag för faktiska utgifter istället, i detta fall elektricitet?

Jag har några datorer i hemmaföretaget som är igång dynget runt, och en elmätare visar att de
drar 150 watt. Även elräkningen ligger ganska högt, 4700 kWh per år.

Kan man då bokföra detta som eget utlägg (i AB) eller liknande? Alltså räkna på 150 watt * 24 timmar * 365 dagar och använda elräkningarna som prisunderlag för vad 1 kWh kostar inkl. rörlig nätavgift, skatter osv?

Hur bokföra detta?

Fredrik Stigsson

Hej!
Schablonavdraget för arbetsrum i bostaden kan man göra även om man inte har ett särskilt inrett rum i bostaden. Detta schablonavdrag skall täcka in värme, vatten och el med mera.

Om du inte har någon särskilt inredd lokal kan du under vissa förutsättningar göra ett schablonavdrag för arbetsrum. Du kan då göra avdrag med 2  000 kr om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är avdraget 4 000 kr. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden, t.ex. kostnader för värme, vatten, el m.m.

Förutsättningar för avdraget:
• Du har arbetat minst 800 timmar i din bostad.
• Det får inte vara fråga om arbetsuppgifter som du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som du har för din verksamhet.


Istället för att göra schablonavdrag kan du göra avdrag för verkliga kostnader avseende näringsverksamheten och den särskilt inrättade del av bostadsfastigheten där näringsverksamhet bedrivs. Du måste då kunna motivera dessa kostnader precis som du gjort i ditt exempel. Den elförbrukning som orsakas av näringsverksamheten skall då utgöra en kostnad i näringsverksamheten och du kan bokföra det som en egen insättning.