Skillnad mellan "redovisat resultat" och "balanserat resultat"?

Startat av bjorneriksson, mars 22, 2009, 02:43:04 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

bjorneriksson

Jag sköter bokföringen för en mindre ideell förening. Det har nu blivit dags för årsredovisningen att tas fram, och jag har en mycket enkel fråga angående hur jag får balansräkningen att balansera.

Hur skiljer jag på redovisat resultat och balanserat resultat?

Det är ju dessa poster som används för att balansera, hur använder jag dem?

Mycket tacksam för svar!

/Björn

Fredrik Stigsson

Hej!
Du kan beräkna resultatet både i balansräkningen och i resultaträkningen, i balansräkningen beräknar du årets resultat som Tillgångar minus eget kapital och skulder och i resultaträkningen beräknar du resultatet som intäkter minus kostnader.

När du bokför årets resultat använder du ett konto från balansräkningen, i ditt fall konto 2069 Årets resultat, och ett konto från resultaträkningen, konto 8999 Årets resultat. När du gör konteringen för årets resultat så kommer din balansräkning att balansera, det vill säga tillgångarnas värde blir lika med summa av eget kapital och skulder.

Årets resultat bokförs så här
Om det är en vinst
8999 Debet
2069 Kredit

Om det är en förlust
8999 Kredit
2069 Debet