Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

IB

Startat av cajsa, februari 11, 2008, 11:28:27 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

cajsa

Hej!

Jag har en fråga om då jag ska lägga upp ingående balans i ett bokföringsprogram. Jag har enskild firma och enligt resultaträkningen en post på redovisningskonto moms en summa på 15 000. Förs den in på posten redovisningskonto moms i IBuppläggningen?
Vänligen Cajsa

Fredrik Stigsson

Hej!
Ingående balans för ett bokföringsår motsvaras av utgående balans från föregående år. Överföring från utgående balans under det föregående bokföringsåret till ingående balans i nuvarande bokföringsår görs endast för balanskonton (Tillgångar, eget kapital och skulder) 1000 till 2999. Du skall därför skriva ut en balansrapport för det föregående bokföringsåret och föra in de utgående saldon som redovisas här som ingående saldo i det nuvarande bokföringsåret. Viktigt att kontrollera i utgående och ingående balans är att summan eller saldot skall vara 0, debetsaldon anges som positiva tal och kreditsaldon anges som negativa tal och summan skall bli 0. Om du exempelvis har ett utgående saldo om -15000 på konto 2650 så skall detta belopp på -15000 in som ingående balans på konto 2650.