Vilka möjligheter finns det till att minska skatten?  (läst 9721 gånger) Skriv ut

1 B


Ola_Karlsson  oktober 01, 2007, 08:09:40 PM

Hej!
Är en nyutexaminerad ekonom som har hand om bokslutet för ett mindre aktiebolag. Jag undrar vilka möjligheter det finns till att minska skatten i företaget, vill imponera lite på det nya jobbet.

Ola

Loggat


Fredrik Stigsson  oktober 02, 2007, 10:40:40 AM

Hej!
Är en nyutexaminerad ekonom som har hand om bokslutet för ett mindre aktiebolag. Jag undrar vilka möjligheter det finns till att minska skatten i företaget, vill imponera lite på det nya jobbet.

Ola

I ett aktiebolag har man möjlighet att göra skattemässiga överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond. Skattemässiga överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond klassificeras som bokslutsdispositioner och bokförs under rubriken obeskattade reserver i balansräkningen. Överavskrivningar innebär att du gör avskrivningar på dina tillgångar enligt vad som är maximalt tillåtet enligt skattemässiga regler. Enlig skattemässiga regler kan du maximalt göra avskrivning med 30% av ingående bokfört nettovärde för anläggningstillgångarna eller med 20% per år av totalt anskaffningsvärde för tillgångar, det här kallas för räkenskapsenlig avskrivning. Överavskrivningar måste bokföras i räkenskaperna för att man skall få skattemässigt avdrag för dem. Avsättning till periodiseringsfond kan du göra med 25% av resultatet före avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till periodiseringsfond innebär att det skattemässiga resultatet minskar. Avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar är bara tillfälliga skatteförskjutningar dock dessa obeskattade reserver tas upp till beskattning vid ett senare tillfälle. Periodiseringsfonder måste tas upp till beskattning senast det sjätte året efter avsättningen. Numera måste man även betala ränta på ingående värde av avsättning till periodiseringsfonder. Företag som ingår i en koncern kan även lämna koncernbidrag mellan sig för att på så sätt skicka över resultat mellan företag, det finns dock begränsningar hur koncernbidrag får lämnas och detta bör man läsa igenom.

Tänk också på att delägare i fåmansbolag berörs av speciella skattemässiga regler när det gäller hur vinsten i företaget skall beskattas. Med fåmansföretag menas
aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare (ej inräknat nära släktingar) äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Reglerna för beskattning av fåmansföretag kallas för 3:12-regler.

Överavskrivningar
Periodiseringsfonder
3:12-regler

Loggat