Överavskrivning?!  (läst 890 gånger) Skriv ut

1 B


Cordula  september 13, 2017, 03:44:57 PM

Har tagit över bokföringen för ett enskilt företag. Avskrivningen i senaste bokslutet gör mig fundersamt...

Under året hade det köpts inventarier på 81.600 kr. Eftersom det handlar om en fyrhjuling hade jag själv väl lagt upp en avskrivningstid på 10 år, men här tog man 5 år. Ok. En bokslutsbilaga fylldes in- och sedan bokförde man så här: ack.avskrivningar 424 kr och överavskrivningar på 20.000 kr. Totala avskrivningar som hamnade i rr alltså 20.424 kr.
Fattar inte! Missade jag något?!


Loggat


Fredrik Stigsson  september 15, 2017, 08:28:52 AM

Hej,

låter konstigt. Den lilla avskrivningen på 424 kr kan bero på att företaget bara ägde tillgången några dagar (mellan 9 och 10 dagar), överavskrivningen verkar inte vara korrekt om det inte finns fler inventarier i företaget.

Loggat


Cordula  september 15, 2017, 09:36:56 AM

Det finns bara den där fyrhjulingen som inventarie. Det handlar om ett företag som startade 2016. Jag vet inte när de köpte fyrhjulingen, men egentligen spelar det ju ingen roll.
Frågan är hur jag ska hantera detta.

Loggat


Fredrik Stigsson  september 18, 2017, 08:43:53 AM

Hej,

jag skulle gjort så att jag la upp en ny avskrivningsplan för inventarien. Skattemässigt får fyrhjulingen skrivas av med 20 % per år enligt kompletteringsregeln, 16 320 SEK per år (81 600 * 0,20). Under år 2 är den ackumulerade skattemässiga avskrivningen 32 640 SEK (16320*2).

Om vi säger att du skall skriva av fyrhjulingen under 10 år, då skall du skriva av tillgången med 9 019 SEK per år ((81600-424)/9) under de kvarvarande 9 åren. Under det första året gjordes en avskrivning med 424 SEK och det får vi ta hänsyn till. För den skattemässiga överavskrivningen så har det redan gjorts en överavskrivning om 20 000 SEK, total planenlig avskrivning är 9 443 SEK och maximalt tillåten skattemässig avskrivning är 32 640 SEK, skillnaden är 23 197 SEK (32 640 - 9443). Under år 2 får man göra en överavskrivning med 3 197 SEK (23197-20000).

Exempel år 2:
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg; Kredit; 9019
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg; Debet; 9019
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier; Debet; 3 197
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier; Kredit; 3 197

Loggat