Hoist Finance söker en Kvantanalytiker i Stockholm  (läst 491 gånger) Skriv ut

1 B


Matilda_J  juli 17, 2017, 11:10:06 PM


Rollen innefattar mycket eget ansvar och i stor utsträckning kvantitativ analys av tillgångar, skulder och derivat. Du deltar aktivt i utveckling av metoder och verktyg för att kunna kvantifiera diverse finansiella storheter, samtidigt som du också deltar och utvecklar Treasury-relaterade administrativa rutiner. Du är en person med stort intresse för att med kvantitativa metoder lösa ekonomiska frågeställningar. Vidare är du en person som är analytiskt lagd och tar ansvar för dina beräkningar.

Då Hoist befinner sig i en utvecklingsfas är du företrädesvis förändringsbenägen och drivande som person. Tjänsten är placerad på huvudkontoret vid Stureplan och rapporterar till Group Treasurer. Du kommer att samarbeta med kollegor inom och utanför funktionen. Det är därför viktigt att utveckla kunskap om verksamhetens affärsmodell.

Som Kvantanalytiker kommer dina arbetsuppgifter att innefatta:

    Modellering, kvantifiering och hantering av finansiella risker och likviditetsrisker
    Modellering och hantering av strukturell risk
    Hantering och förvaltning av likviditetsreserver
    Modellering och programmering av värderingsrutiner
    Delta i arbetet med att upprätta Treasury-relaterade rutiner
    Cash management och hantering av cash pools
    Deltagande i koncerngemensamma treasuryprojekt samt ha kontakter med koncernens bolag i övriga länder
    Resor inom Europa till dotterbolag samt samarbetspartners

Loggat