Ställda säkerheter  (läst 762 gånger) Skriv ut

1 B


Snöskottaren  juni 29, 2017, 10:39:15 AM

I vår årsredovisning har vi alltid tagit upp Fastighetsinteckning och Företagsinteckning till värdet på inteckningen enl besked från banken. Dvs ingen hänsyn till att lånen kanske är i princip avbetalda eller att fastigheten har förlorat i värde.

På Tillgångar med äganderättsförbehåll så har vi däremot angett restvärdet på maskinerna enligt avskrivningsbilagan.

När jag nu tänker efter så känns det ju lite fel.?

Loggat


Fredrik Stigsson  juni 30, 2017, 08:36:50 AM

Hej!

Företagsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Fastighetsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Tillgångar med äganderättsförbehåll: Tillgångarnas redovisade värden

Redovisat värde är anskaffningsutgift minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Loggat