Nooobfråga om skuld i resultaträkning och tömning av momskonton  (läst 797 gånger) Skriv ut

1 B


kd1983  maj 12, 2017, 09:19:34 PM

Hej!

Min förening har blivit tvugen att avsäga sig ekonomibiten hos en revisor pga väldigt dålig ekonomi och detta har lett till att jag har tagit över. Väldig nybörjare så jag hoppas ni har överseende.

Jag använder programmet iOrdning för bokföringen.

Jag håller nu på att göra bokslutet för 2016 och har upptäckt något konstigt.
2015 använde revisorn 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter för att bokföra återbetalning av utlägg till föreningsmedlemmarna. Detta konto ligger som skuld i resultaträkningen. Summan är för närvarande 11 000,00 kr.

Hur ska jag nolla det här kontot? Skulden är ju återbetald och inte aktuell för 2016 och framåt.

Jag har även en "dum" fråga.

Jag har försökt tömma momskontona i bokföringen enligt följande:

2610 utgående moms 25% +9491,95
2620 Utgårnde moms 12% +20.883,28
2630 utgående moms 6% +78,09

2640 Ingående moms -36.966,01
2650 Redovisningskonto för moms +6512,69

När jag sparar verifikationen så försvinner alla poster med moms från balansräkningen och 2650 Redovisningskonto för moms dyker upp.

Ska detta hända? Jag vågar nämligen inte spara.
OBS siffrorna är påhittade i detta exempel.

Tack på förhand!

Loggat


Kiki  maj 15, 2017, 05:32:43 PM

Hej,

det är rätt att dina momskonto nollas på ut - och ingående moms. Dessa ska vara 0,- för nästa år.
Det som "aktiveras" är just 2650 Redovisningskonto för moms ,
och beroende på om du ska betala eller får tillbaka pengar från skatteverket ligger beloppet antingen på debet eller kreditsidan. Enligt ditt exempel ligger väl
6512,69 sek på debet sidan. Detta konto nollas sen vid återbetalning från Skatteverket, där Bankkonto debiteras och 2650 krediteras.

Hoppas det hjälpte...? :)

Loggat


Fredrik Stigsson  maj 19, 2017, 07:54:45 AM

Hej!

Konto 2990 "Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" nollas ut genom att man gör en motsatt kontering jämfört med hur man bokförde in det från början. Konto 2990 är ett periodiseringskonto, det används för att göra periodiseringar i samband med bokslutet.

Exempel, utlägg medlemmar 11 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Debet; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Kredit; 11 000

Exempel, återföring av periodisering
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Kredit; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Debet; 11 000

Loggat