Komplicerad justering av intäkter  (läst 5169 gånger) Skriv ut

1 B


Not@home  februari 27, 2017, 05:18:31 PM

Hej!

Kan någon kompetent person se på följande och komma med förslag?

Aktiv delägare i fåmansAB (bemanningsverksamhet) utför uppdrag i Norge för Bolagets räkning och Bolaget fakturerar uppdragsgivaren för utfört arbete. Årsredovisningar är förstås upprättade och ev vinst i bolaget beskattad. Alla sociala avgifter och inkomstskatt också betalda i vederbörlig ordning. Flera år senare beslutar norsk skattemyndighet att fakturerat belopp baserat på den utsände delägarens arbete skall beskattas under inkomst av tjänst i Norge. Bolaget har alltså mottagit och bokfört under Försäljning av Tjänst, pengar som egentligen tillhör delägaren. För de aktuella åren 2005-2008 rör det sig om ca 4MSEK. Frågan slutligen avgjord 2016, innevarande brutet räkenskapsår.

Hur kan den felaktiga intäkten i Bolagets redovisning korrigeras så att det nu underkända beloppet ska kunna gottskrivas delägaren? Tidigare årsbokslut kan ju inte ändras. Är det möjligt att: Föra upp ett negativt belopp under Försäljning av Tjänst och balansera det egna kapitalet med motsvarande villkorat aktieägartillskott?

I det aktuella fallet skulle det innebära att bolaget under de närmaste åren inte kommer att generera någon beskattningsbar vinst samt att delägaren löser ut det villkorade aktieägartillskottet istället för att ta beskattningsbar utdelning. Vad vill Skatteverket ha för uppfattning om det?

Tackar på förhand för alla konstruktiva förslag
 :)

Loggat


Fredrik Stigsson  mars 03, 2017, 10:00:57 AM

Hej,

jag tycker att ditt förslag på hur detta skall lösas är bra. Du kanske skall bokföra justeringen av den felaktiga intäkten som  en kostnad istället för en negativ intäkt, så att det inte uppstår en negativ nettoomsättning. Du kan bokföra justeringen mot en skuld till aktieägare eller som ett villkorat aktieägartillskott, ett villkorat aktieägartillskott ser dock bättre ut i årsredovisningen.

Loggat


Not@home  mars 03, 2017, 10:52:14 AM

Tusen tack! Hoppas bara skatteverket ser välvilligt på det hela :)

Loggat