Ekonomichef sökes till Vetenskapsrådet  (läst 1530 gånger) Skriv ut

1 B


Dovile  oktober 11, 2016, 09:44:34 PM

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Myndigheten finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Vetenskapsrådet är också rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och samordnar och utvecklar kommunikation om forskningens betydelse, resultat och villkor. Myndigheten har ett övergripande ansvar för nationell forskningsinfrastruktur och verkar för internationellt forskningssamarbete. På Vetenskapsrådet arbetar 180 personer i moderna lokaler mitt i centrala Stockholm. I arbetet inom ämnesråd, råd, kommittéer och beredningsgrupper deltar över 800 svenska och internationella forskare.

Enheten för personal och ekonomi ingår i förvaltningsavdelningen. Ekonomifunktionen ansvarar för ekonomisk redovisning, underlag för budgetering och uppföljning, intern ekonomiadministration och stöd och styrning i olika ekonomifrågor till ledning och verksamhet. Inom personalområdet ger vi stöd till chefer och ledning avseende kompetensförsörjning, arbetsrätt, lönebildning och rehabilitering.

Befattningen är placerad på enheten för personal och ekonomi och du rapporterar till enhetschefen för personal och ekonomi, och till rådsdirektören i myndighetens ledning. Du samarbetar nära med myndighetens verksamhetscontroller. Du är personalansvarig för sex personer på ekonomifunktionen.

Vi erbjuder dig ett intressant uppdrag med att utveckla våra ekonomiska processer och system för anslagsmedel för forskning. Till uppdraget hör att utveckla och optimera system för forskningsansökningar.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag innebär att ta ansvar för budgetarbetet och budgetuppföljningen för Vetenskapsrådets anslag samt budgetunderlag, bokslut och redovisningsfrågor. Detta görs i dialog med medarbetare på ekonomifunktionen och budgetansvariga chefer i verksamheten. Att utveckla Vetenskapsrådets ekonomiska processer är ett viktigt uppdrag. Utöver ett ansvar för månads- och tertialuppföljningar, är du objektägare för ekonomisystemet Agresso enligt förvaltningmodellen PM3 och driver arbetet med optimering och teknisk utveckling för integration mellan system. Du är Vetenskapsrådets kontaktperson i ekonomiska frågor gentemot Riksrevisionen och utbildningsdepartementet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har motsvarande minst kandidatexamen inom ekonomiområdet. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom företrädesvis statlig verksamhet med redovisning, budgetarbete, årsredovisning och uppföljningar. Du har tidigare erfarenhet av personalansvar. Mycket goda kunskaper i Excel och Agresso krävs. Erfarenhet av att ha genomfört utvecklingsarbete med processer eller liknande inom ekonomiområdet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och att du är analytisk och noggrann. Du har god pedagogisk förmåga och kan driva processer och utveckling. Eftersom arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt behöver du också ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Ansökan: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/94a06e237378

Loggat