Kostnadsersättning till Anställd för dennes utlägg  (läst 9778 gånger) Skriv ut

1 B


markus_l  november 21, 2007, 05:14:04 AM

Hej,

Vi kommer att flyga en del tjänst till vissa uppdrag.
Scenario:

Anställd A bokar resan med sitt privata kreditkort. Personen ersätts sedan för dessa kostnader via lönen.
Hur bokförs fakturan (kvittot) som jag får av Anställd A?
Hur bokförs utbetalningen (för flyresan) i lönen för anställd A?
 
Detta gäller ett AB.

Loggat


Fredrik Stigsson  november 23, 2007, 09:28:17 PM

Hej!
Det går att lösa det här på två sätt, utbetalningen till den anställde kan göras direkt eller via löneutbetalningen, bokföringen skiljer sig åt i dessa två fall:

1. Utbetalning till den anställde via lönen:

Kvittot från den anställde, flygbiljett 1 060 varav 60 är moms

2821 Löneskulder; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; Debet; 1000

Löneutbetalning, Bruttolön om 10000, 31% och arbetsgivaravgift 3242.

1930 Checkräkning; Kredit; 7960 (6900+1060)
2710 Personalskatt; Kredit; 3100 (0,31*10000)
2821 Löneskulder; Debet; 1060 ([Alternativt: 7390 Övriga kostnadsersättningar; Debet; 1060 om du inte får något kvitto från den anställde så skall du bokföra detta på 7390 och då får den anställde göra avdrag för flyget i sin deklaration)
7210 Löner tjänstemän; Debet; 10000
2730 Sociala avgifter; Kredit; 3242 (10000*0,3242)
7510 Sociala avgifter; Debet; 3242 (10000*0,3242)

2. Utbetalning direkt till den anställde, överföring, kvittot för flygbiljetten utgör underlag, 1060 varav 60 är moms

1930 Checkräkning; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; Debet; 1000

Eller:
Flygbiljettskvittot; 1060 varav 60 är moms

2821 Löneskulder; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; 1000

Utbetalning till den anställde:

1930 Checkräkning; Kredit; 1060
2821 Löneskulder; Debet; 1060


Loggat