Eget kapital, lån från närstående mm AB

Startat av Cordula, september 24, 2014, 09:11:51 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Cordula

Eget kapital i ett AB är tillgångar minus skulder. Ingår även de skulder som ABn har till aktieägarna? Många utgifter betalas ur egen ficka, än så länge bokfördes dem som lån från närstående/ aktieägarna. Motsvarar eget kapital i det fallet resultatet?

Vad är skillnaden mellan aktieägartillskott och lån från aktieägarna? I bokföringen finns ett lån som ska återbetalas till ett visst datum. Det är väl också skulder, inget aktieägartillskott, eller hur? Och skillnaden finns väl bara på papper, eller?


Fredrik Stigsson

Hej!

Skillnaden mellan ett aktieägartillskott och en skuld är att ett aktieägartillskott inte kan återbetalas hur som helst. Ett villkorat aktieägartillskott kan enbart återbetalas som utdelning, när det finns tillräckliga balanserade resultatmedel att tillgå. Ett ovillkorat aktieägartillskott återbetalas aldrig, det får dock räknas till anskaffningsvärdet för aktierna. En skuld skall, per definition, med stor sannolikhet återbetalas i framtiden.