Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

nedskrivning vs avskrivning

Startat av jejja, december 30, 2008, 04:22:43 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Om man använder restvärdesavskrivning så ska man skriva ner inventarierna med 25% per år.

Men, är det ändå tillåtet att göra en nedskrivning av värdet som då blir större än dessa 25%?

Som exempel köpte jag en dator för tre år sedan för 30.000 kr.
Bokfört värde är nu 30.000 * 0.75 * 0.75 = 16.875.

Men på en traderaauktion såldes samma maskin för knappt 7.000 kr (många bud och olika budgivare).

Kan (eller måste?!) jag då göra en nedskrivning från 16.875 till 5.600 (minskning med 10.000 samt (uppskattad) moms av 7.000), och som motivering bifoga utskrift från tradera-auktionen?

Vad hade hänt om datorn gått sönder och inte varit värd att laga, kan man då göra nedskrivning med hela restsumman? Måste någon intyga att den är trasig/kasserad/etc?

Fredrik Stigsson

Hej!
Restvärdesavskrivning är en skattemässig avskrivningsform och det innebär att Skatteverket tillåter dig att göra denna avskrivning i inkomstdeklaration, restvärdesavskrivning är inte en räkenskapsenlig avskrivning vilket innebär att du inte behöver göra lika stora avskrivningar i bokföringen som i inkomstdeklarationen.

Om det verkliga värdet på en dator eller maskin understiger det bokförda värdet skall denna dator eller maskin skrivas ned till detta lägre värde. När du gör en nedskrivning skall du dock inte ta med någon moms, moms har du redan fått avdrag för och du behöver inte bry dig om momsen efter inköpstillfället. Om du säljer datorn måste du ta ut utgående moms vid försäljningen. Det är bra om du kan visa motivering genom att bifoga utskrift från tradera-auktion när du gör nedskrivning.

Du skall dock först göra avskrivning och sedan därefter bedöma huruvida det bokförda restvärdet (anskaffningsvärde-ackumulerade avskrivningar) överstiger det verkliga värdet eller ej.

Om en dator går sönder och ej är värd att laga så skall denna dator utrangeras och därmed kan du bokföra detta som om du sålde denna för 0 SEK, du bokför bort anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar samt bokför mellanskillnaden som en förlust vid avyttring av inventarier. Det vill säga om datorn försvinner skall den inte vara kvar i bokföringen. Du själv skall kunna intyga att datorn gått sönder och kasserats.