nedskrivning/uppskrivning av KF-värde?

Startat av jejja, april 10, 2013, 10:43:56 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Mitt aktiebolag äger en kapitalförsäkring där jag handlar med värdepapper.

Förra året gick det inte så bra, jag hade satt in 50 tkr och värdet på innehavet sjönk till en femtedel och minskningen såg ut att vara bestående.

Jag gjorde därför en nedskrivning av värdet till "återvinningsvärdet", det är man tvungen till vad jag förstår även om man inte gör en återvinning. (http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx )

Men, nu har värdet gått upp igen, och faktiskt är uppe på ett "nollresultat".

Men vad gäller för uppskrivningar? Måste detta göras, eller är det OK att ha en tillgång med ett verkligt värde som är större än bokfört värde?

Fredrik Stigsson

Hej,

om du tillämpar bokföringsnämndens K1, K2 eller K3 rekommendation så får du inte skriva upp en finansiell tillgång till ett värde som överstiger anskaffningsvärdet eller upplupet anskaffningsvärde (räntepapper). Årsredovisningslagen och IFRS tillåter att finansiella anläggningstillgångar redovisas till ett värde som överstiger anskaffningsvärdet.

Nedskrivningar måste dock alltid göras om värdet är lägre än anskaffningsvärdet