Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Blankett K15A och annat

Startat av Kiki, november 13, 2012, 08:23:55 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Kiki

Hej,

när årets slut närmar sig blir det dags för mig till några frågor.

1.)
Vårt HB har ju blivit ett AB där vår revisor skötte allt kring detta. HB har avregistrerats i mars detta år. HB hade haft en skuld till oss som ägare. Denna skuld har nu AB till oss. Vi har haft ett skuldbrev. Ska detta skuldbrev omformuleras så att det framgår att det AB nu som har övertagit denna skuld?
Ska det även stå någon annanstans att AB har denna skuld till oss, så att skatteverket vet om det?

2.)
Revisorn sa att vi vid deklarationstillfälle ska lämna in K15A blankett till skatteverket. Nu har jag kollat upp blanketten och förstår det inte riktigt. Där står något om vinst och förlust vid avyttring och justerad anskaffningsutgift. I och med att bolaget förts över förfaller ju all anskaffningsutgift, eller inte? Jag uppfattade revisorn så att just denna skuld jag pratat om ovan ska nämnas i det här blankett?  ???
Jag läste även att blanketten måste lämnas när bolaget har sålts. Det var ju den 31.08. 2011, är jag då inte lite sent med blanketten?

Jag hoppas det är någon här som har någon typ av vägledning för mig.. 8)
Jag tackar för hjälpen,
Kiki

Fredrik Stigsson

Hej,

1. Det kan vara bra att ha ett skuldebrev som reglerar aktiebolagets skuld till er som delägare. Det vore bra om ni omformulerade avtalet så att det gäller mellan aktiebolaget och ägare. Ett aktiebolags skuld till aktieägare uppges vid punkt 4.20 (Lån från aktieägare) i blankett INK2S i samband med inkomstdeklarationen, det är så Skatteverket får veta om ett aktiebolags skuld till dess delägare.

2. Jag har också avregistrerat ett handelsbolag i år. Att man skall fylla i blankett K15A vid en avregistrering hade jag ingen aning om, blanketten anger att den skall fyllas i vid avyttring genom försäljning, byte eller dyligt. Skatteverket brukar dock ange vilka blanketter som du förväntas lämna in, det brukar anges i den inkomstdeklaration som skickas ut och i deras e-tjänst. Du kan vänta med deklarationen till nästa år.

Kiki

Hej,

tack för ditt svar.

Angående punkt 2...han kanske menar att blanketten ska fyllas i eftersom AB har övertagit alla skulder och tillgångar från HB, så kanske det räknas som att HB har köps....

Jag gör som du säger, jag väntar med vad skatteverket föreslår för inlämning och annars kan jag ju ringa dem.

Tack för hjälpen.
8)

Kiki

Hej igen,

tänkte dela med mig länken där Skatteverket skriver något om Blankett K15A:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/avsluta/avvecklahandelsbolag.4.18e1b10334ebe8bc8000851.html

Jag ska lämna in den justerade anskaffningsutgiften som finns kvar nu efter registreringen...?? :-\ Varför det då?

Våra delägarens anskaffningsutgift är positiva, vad betyder det för oss? Vi blir väl inte beskattade på detta belopp? (Om jag förstår det rätt är beloppet nästan lika med beloppet som AB nu har som skuld till oss vilket säkert hänger ihop på något sätt.. :P)

Hänger inte riktigt med här.

Ser framemot någon förklaring,
8)

Kiki

Hej igen,

har kollat upp den ruta du sa där skulden i inkomstdeklaration ska fyllas i.

Fraga:
Revisorn bokade vid köp av HB skulden som AB hade till HB som kortfristig skuld. Nu med början av detta år har ju som sagt denna skuld övergått till oss som ägare. Måste jag då både boka beloppet som finns kvar som skuld till kontot övriga skulder precis som revisorn gjorde plus samtidigt ange detta i blanketten punkt 4.20 (Lån från aktieägare) i blankett INK2S? fast att det inte handlar om kontata medel lånat till AB i år....krångligt eller hur? :P

Och det här med K15A förstår jag fortfarande inte varför det ska gjöras.. :-\...men hoppas få svar från skatteverket.

Hälsningar och tack,
8)

Fredrik Stigsson

Hej!

Våra delägarens anskaffningsutgift är positiva, vad betyder det för oss? Vi blir väl inte beskattade på detta belopp? (Om jag förstår det rätt är beloppet nästan lika med beloppet som AB nu har som skuld till oss vilket säkert hänger ihop på något sätt.. )
Den justerade anskaffningsutgiften är värdet på er andel värderat till anskaffningsvärde. Om du säljer din handelsbolagsandel till någon annan så måste du skatta för mellanskillnaden mellan priset på andelen och det justerade anskaffningsvärdet.

Revisorn bokade vid köp av HB skulden som AB hade till HB som kortfristig skuld. Nu med början av detta år har ju som sagt denna skuld övergått till oss som ägare. Måste jag då både boka beloppet som finns kvar som skuld till kontot övriga skulder precis som revisorn gjorde plus samtidigt ange detta i blanketten punkt 4.20 (Lån från aktieägare) i blankett INK2S? fast att det inte handlar om kontata medel lånat till AB i år....krångligt eller hur?
Det är smidigast om det framgår i bokföringen att den kortfristiga skulden är en skuld till aktieägare, det blir lättare vid inkomstdeklarationen då. Om det behövs så kan ni boka om skulden till ett konto som har beskrivningen "Skuld till aktieägare".

Kiki

Hej,

tack för svaret, dock det blir bara mörkare.. :-\
För det första ska jag rätta en sak, skulden står inte på övriga kostnader utan på avräkningskontot.

Det här med K15A fattar jag fortfarande inte. Jag inser inte att jag ska beskattas för något. men kanske försöker jag förklarar från början:

Handelsbolaget blev Aktiebolaget genom inkråmsaffär, som reglerades via ett köpavtal:

Inventarier
Varulager
fordringar
Bank
Kassa
Total köpeskilling: 100 000,- (exemplevis)

Betalningen sker genom att köparen betalar följande skulder:

Leverantörsskulder
Märvärdesskatt
Övrigt
Resterande blir köparen skyldig säljaren (HB)

Summa att betala: 100 000,- (samma belopp som ovan)


Det här ägte rum augusti 2011.

januari 2012 övergår resterande belopp som köparen är skyldig säljaren till oss privat och HB har avregistrerats i mars.

Under tiden har en del av resterande skyld återbetalats, men ett visst belopp finns kvar.

Nu ska jag som sagt fylla i blankett K15A, och förstår inte varför. Och varför jag ska beskatta någon skillnad, vilken skillnad?


Tack igen för hjälp.
8)
Fredrik Stigsson

Hej,

För det första ska jag rätta en sak, skulden står inte på övriga kostnader utan på avräkningskontot.
Bra, då behöver du inte göra några bokföringsmässiga justeringar när det gäller det här.

Handelsbolaget blev Aktiebolaget genom inkråmsaffär
Då det inte har varit någon försäljning av andelarna i handelsbolaget så förstår jag inte alls att du skall behöva fylla i blankett K15A. Aktiebolaget har ju köpt inkråmet i handelsbolaget. Handelsbolaget bokför för sin verksamhet fram till dess att det avslutats. Jag tycker att din revisor borde motivera varför du skall fylla i blankett K15A

Kiki

Hej igen,

tack för ditt svar och din tålamod! ;D

hans uttalandet om den här blanketten dök upp när jag frågade hur det här med skulden ska göras. Skulden ligger som sagt på avräkningskontot, innan HB´s avregistreringen mellan HB + AB.
HB har fått ränta på beloppet som beskattades.

Vid årsskiftet har skulden övergått till oss privat och nu får vi privat från AB ränta. (Som också beskattas så klart:-)
Men själva resterande beloppet finns ju kvar i bokföring hos HB fördelade på eget kapital ägare 1 och 2.

Jag frågade revisorn hur det bokas efter HB:s avregistreringen och då uppkom just blanketten att det är vid detta tillfälle den ska fyllas i. Och jag antog att det handlar om en blankett där skatteverket så att säga får någon typ av information att AB har denna skuld till oss, så att beloppet från HB inte har försvunnit.


Om jag nu gör som du sa innan, avvaktar vad skatteverket skickar för information om vilka blanketter dem förväntar sig att lämnas in, då uppstår ändå frågan hur dessa eget kapital belopp bokförs som sista transaktion hos HB så att allt blir 0,00,-

Jag hoppas att jag inte krånglar till det i onödan utan att det går att begripa vad jag menar.. ;)

Fredrik Stigsson

Hej,

om vi antar att ett handelsbolag har en enkel balansräkning som ser ut så här:

TILLGÅNGAR
Bank 10 000

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital -10 000

I det här fallet gör vi bara så att vi betalar ut 10 000 SEK till delägarnas privata konton. Denna utbetalning bokförs genom att bank krediteras med 10 000 och att eget kapital (eget uttag) debeteras med 10 000. Efter den här transaktionen blir balansräkningen:

TILLGÅNGAR
Bank 0

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 0

Om det finns andra tillgångar än likvida medel i handelsbolaget så måste dessa antingen säljas till en extern part eller säljas till (tas ut av) delägarna i handelsbolaget. När andra tillgångar än likvida medel tas ut av delägarna så måste man ta hänsyn till regler för uttagsbeskattning, uttagsbeskattningsregler bestämmer till vilket pris och vilken moms som skall redovisas för uttagna tillgångar.

Kiki

Hej igen,

hmmm...

saken är ju den att kapitalet inte betalats ut på grund av likviditeten inte fanns när Handelbolaget gjorde inkråmsaffären. Så därför har revisorn upprättat ett avräkningskontot så att AB blir skyldig ett belopp till HB vilket var en del i inkråmen.
Då HB avregistrerades övergått detta belopp till oss privat, men beloppet finns fortfarande bokfört på avräkningskontot hos HB, vilket behöver bokas bort bort antar jag? Frågan är hur, och vad har K15A blankett med det att göra... :-\

Fredrik Stigsson

Hej!

Då HB avregistrerades övergått detta belopp till oss privat, men beloppet finns fortfarande bokfört på avräkningskontot hos HB, vilket behöver bokas bort bort antar jag?
Japp, det skall bokföras bort mot eget kapital.

Kiki

Ok, tack för din hjälp,
om jag alltså bokar avräkningskontot  mot eget kapital blir det 0 på alla poster, HB är avregistrerat och allt blir fint.

Hos AB finns avräkningskontot kvar då skuldbrevet har övergått till oss privat.

Skatteverket ser ju via avräkningskontot att AB har en skuld till oss? Eller är det lönt på den sista inlämningsblanketten för HB skriver en anteckning att beloppet som bokades mot eget kapital inte har försvunnit utan att vi kommer att få pengar tillbaka under närmaste tiden från AB istället?

God jul!
8)

Fredrik Stigsson

Citat från: Kiki skrivet december 21, 2012, 06:14:19 AM
Skatteverket ser ju via avräkningskontot att AB har en skuld till oss? Eller är det lönt på den sista inlämningsblanketten för HB skriver en anteckning att beloppet som bokades mot eget kapital inte har försvunnit utan att vi kommer att få pengar tillbaka under närmaste tiden från AB istället?
Nej, det behövs inte. Själva överföringen till eget kapital visar på att fordringen övergår från handelsbolaget till delägarna privat.

Tack och Gott Nytt År.

Fredrik Stigsson

Hej,

vill bara konfirmera att blankett K15 måste fyllas i när ett handelsbolag avregistreras. Jag fick själv påbackning från Skatteverket gällande det. Jag uppgav ett försäljningspris om 0, en justerad anskaffningsutgift om 0 och en vinst om 0.