Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

momsen vid årsbokslut

Startat av marianacristease, januari 08, 2008, 11:43:20 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

marianacristease

Hej!

Hur ska jag redovisa momskontona (ingående, utgående) vid årsbokslut i fallet att jag driver aktiebolag (fåmans-) och redovisar enligt kontant metoden och betalar momsen 1 gång per år, vilken blir då nu i mars 2008?

På förhand tack!

Med vänlig hälsning,
MC

Fredrik Stigsson

Hej!
Du skall avsluta momskontona, kontona för utgående och ingående moms och bokföra skillnaden på konto 1650 Momsfordran eller konto 2650 Momsskuld.

Exempel: Saldo på konto 2611 Utgående moms är -10000 (Kreditsaldo) och saldo på konto 2640 Ingående moms är 5000 (Debetsaldo)

2611 Debet; 10000
2640 Kredit; 5000
2650 Kredit; 5000

cajsa

Hej!

jag har en liknande fråga,  hur gör jag med redovisningskontot för moms i dec om jag har en enskild firma? Avslutas mot eget kapital har jag fått för mig, men hur blir konteringen om det nu är så?

cajsa


Fredrik Stigsson

Hej!
Du behöver inte föra över saldot på konto 2650 Momskuld eller 1650 Momsfordran till eget kapital vid bokslut i en enskild firma. Om du trots allt vill göra det här så skall du göra överföringen mot konto 2012 Egna skatter. Det är smidigare att inte göra denna överföring och avstämmningarna blir lättare att göra om saldot på momsredovisningskontona ligger kvar.

Exempel, Kreditsaldo om 10 000 på konto 2650:

2650; Debet; 10 000
2012; Kredit; 10 000

Terri

#4
För året 2007 hade jag utg saldo på konto 2611 på -10863,35 och på 2641 på +17 906,25. Jag skulle alltså under 2008 få tillbaka 7042,90 kr. Hur skulle en verifikation i bokslutet då se ut för att få en momsfodran på konto 1650 på 7042,90 och skall det sedan vara +7042,90 eller -7042,90 som saldo på konto1650. Bara så att jag vet att det blir rätt.
Sedan när jag får tillbaka momsen konterar jag den som i exemplet ovan.

Fredrik Stigsson

#5
Hej!
Under år 2007 skulle du ha bokfört på följande vis, för att bokföra företagets momsfordran:

2611 Debet; 10 863,35
2641 Kredit; 17 906,25
1650 Debet; 7 042,90 (+ 7042,90)

Skall vara debet eller +7 042,90 på konto 1650 så att konteringen balanserar.

Bokföra moms

Terri