Återigen skattekontot  (läst 3487 gånger) Skriv ut

1 B


Kiki  april 12, 2011, 06:13:58 PM

Hej,

troligen har jag trots frågor och svar gjort misstag med bokföringen av betalda löneskatter och arbetsgivareavgifter.

Vi har tidigare diskuterat att utbetalning skulle bokföras mot 1630 kontot. Jag bokförde ändå mot 1930 på grund av jag ansåg att det måste vara rätt eftersom det är ju mitt kontot som belastas.

Den preliminära skatten bokför jag:
1630 debet
1930         kredit

Varför alltså skulle 1930 inte berörs vid utbetalning AV och Löneskatt?

I tidigare tråden har vi Tim Fastes svar på ett av mina inlägg här:
Vi tar dina 10 000 kr i lön som ett exempel. Som du ser här nedan kan man beskriva det i tre steg. 1) Löneutbetalningstillfället; 2) Uppkommen skuld avseende arbetsgivaravgift (och eventuellt övriga sociala kostnader); 3) De transaktioner som uppstår på skattekontot som en följd av den inlämnade skattedeklarationen.

Först löneutbetalningen med avdrag för den anställdes källskatt:
1940  7 000:- kredit
2710  3 000:- kredit
7010 10 000:- debet

Som du ser är hela lönen en kostnad, men eftersom du bara betalar ut 7 000:- (i mitt exempel) så blir det innehållna beloppet en skuld till Skatteverket för den anställdes räkning.

I anslutning till lönen - eller under den månaden - kan du också bokföra arbetsgivaravgiften (31,42% utan regionala nedsättningar):
2730  3 142:- kredit
7510  3 142:- debet

Man kan göra samma tilläggsbokföringar när det gäller Fora, semesterlöneskuld, arbetsgivaravgifter på semesterlöneskulder m.m. Om man får med alla dessa kostnader så hamnar man på en totalkostnad i närheten av 15 000 kr.

Så tillbaka till skatten och den kommande skattedeklarationen. Påföljande månad händer följande på skattekontot.
  1630  3 142:- kredit
  1630  3 000:- kredit
vilket du motbokar så här:
  2710  3 000:- debet
  2730  3 142:- debet


Här saknar jag att mitt företagskonto belastas med beloppet 3000,-och 3142,-

Det ser ut som om jag behöver korrigera det ena och andra, men säkert finns det bra svar till mina krångel?? ???

Kiki

Loggat


Kiki  april 12, 2011, 07:02:48 PM

Nu har jag kollat lite runt för att få huvuden sorterat, liksom.. ;)

Tror jag har hittat svaret. Jag bokför först mina skulder till skatteverket just som en skuld på 1630, och när inbetalningen görs krditerar jag 1930 och debiterar 1630 med samma belopp. Då skulle det gå ihop.  ::)

Rätt?? 8)

Loggat


TimFaste  april 12, 2011, 08:52:06 PM

Du har så rätt så!

Kredit 1930
Debet 1630


Fördelen med att skilja på bokföringen av överföringen av pengar från bolaget till skattekontot och övriga transaktioner som inträffar på skattekontot är att du tar varje affärshändelse för sig. Dessutom, om du väljer att t.ex. avrunda beloppet som du betalar in till skattekontot uppåt till jämna 100-tal kronor, så påverkar det inte din kontroll av personalens källskatter, arbetsgivaravgifter, F-skatt och moms.

Loggat