Tjänstepension  (läst 4143 gånger) Skriv ut

1 B


marianne  april 11, 2011, 01:32:19 PM

 Är det någon som vet motkonto till särskild löneskatt för pensionskostnader 7533 Har spc och den har inte konto 2943

Tacksam för svar

Marianne

Loggat


TimFaste  april 11, 2011, 03:59:24 PM

Sitter och tittar i BAS-kontogruppens senaste utgåva av Redovisningshandboken 2011.

För självständigt beskattade verksamheter - som t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar och när det gäller anställda även handels- och kommanditbolag - så är det konto 2514 "Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader" som gäller. Det kontot torde också kunna användas för andra företagsformer.

Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter krediteras antingen konto 2940 eller respektive underkonto. Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 2943. Notera dock att 2943 inte är tänkt att användas för löneskatten avseende faktiskt utbetalda pensionsavgifter utan endast för upplupna (och därmed inte ännu avdragsgilla). De baseras på skulden på konto 2959 "Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost". Det förklarar kanske varför det inte dyker upp i ditt SPC-program.

Loggat