Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Konto 2510, skatteskulder

Startat av Fia, februari 17, 2011, 10:12:54 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Fia

Hej!

Jag arbetar på en stiftelse och sitter och sliter med mitt första bokslut. Jag har problem med konto 2510, skatteskulder, och skulle uppskatta lite hjälp otroligt mycket! I bästa fall har jag gjort rätt men jag skulle bli väldigt glad om någon ville titta på anteckningarna jag gjorde för att få koll på vad som är gjort, hur och varför, och ge mig några synpunkter.


Bokslut 2009
I bokslutet 2009 bokfördes årets skatt 37 225 kr på D8910, K2510 och löneskatten 16 985 kr på D7531, K2510. UB i bokslutet på konto 2510 blev ett debetsaldo på 2505 kr, vilket följde med som IB i 2010 års bokföring.

TAX 2010

Under året har jag bokfört alla inbetalda preliminärskatter på debetsidan på 2510 (kredit 1630, skattekontot). Det har därmed samlats ihop ett debetsaldo där, som blir ett tillgodohavande hos skatteverket, ett reserverat belopp, tills den slutliga skatten är uträknad.

I mitten av december kom slutskattesedeln. Hela det reserverade beloppet fördes då tillbaka till skattekontot (K2510, D1630). Samma dag belastades skattekontot med den slutliga skatten (D2510, K1630). Jag bokförde varje steg för sig, men kunde förstås lika gärna endast ha bokfört differensen mellan den debiterade preliminärskatten och den slutliga skatten.

Den slutliga skatten var 2708 kr lägre än den debiterade preliminärskatten. Denna summa ligger nu kvar som ett tillgodohavande på skattekontot (tillsammans med det tidigare saldot vi hade på skattekontot).

Bokslut 2010
I bokslutet 2010 måste årets skatt räknas ut och kostnadsföras på D8910 (Årets skattekostnad) och K2510.

Årets löneskatt är redan bokfört på D7531, K2510.

Blir det rätt på 2510 om jag fortsätter att bokföra så här, så att det rullar på på debetsidan på 2510 vid inbetalning från skattekontot och kreditsidan när skatten kostnadsförs eller fastställs?

Eller måste jag på något sätt stämma av den bokförda skatten från bokslutet 2009? (Den stämde med den slutliga skatten på 37 225 kr. Löneskatten diffade med en krona (16 985 kr kostnadsfört i bokslut 2009, 16 984 kr på slutskattsedeln.)

Ska jag på något sätt hantera den ingående balansen på 2505 kr på konto 2510? Eller ska jag, som sagt, bara låta det "rulla på"? Min bristande rutin gör att jag får svårt att se de logiska konsekvenserna av det hela...

Fredrik Stigsson

Hej,

du skall låta det rulla på och löpande göra avstämningar av konto 1630 (Skattekontot). När du får besked om den slutliga skatten för ett taxeringsår så bör du jämföra denna med den bokförda skatten för det taxeringsåret, om det är någon skillnad så måste denna skillnad bokföras. Det kan exempelvis vara så att den fastställda slutliga skatten blir högre än den bokförda skatten.