Bokföra friskvård massage AB  (läst 14561 gånger) Skriv ut

1 B


sofiee  januari 31, 2011, 11:43:59 PM

Hejsan.

Funderar över följande. Hur bokför jag massage för delägare/anställda i ett AB. Kan jag bokföra den som en kostnad direkt eller måste jag ta upp den som en löneförmån, för det är då jag blir förvirrad.

Bankkonto     kred
Ingående moms sv (8%)   deb
Övriga personalkostnader      deb

Räcker det?

Måste jag hålla på nått med personalförmåner?
o hur gör jag isf det?


Loggat


TimFaste  februari 01, 2011, 10:21:27 AM

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill

Om alla anställda har samma möjlighet att få massage/ryggbehandling eller vad det nu är så blir det ingen förmån.

Loggat


Kiki  februari 01, 2011, 11:54:11 AM

Hur är det med samma möjlighet. Menas att alla faktiskt får samma, eller får möjlighet att få. Det kan ju vara så att någon inte vill ha en massage.

Jag har tänkt på startavgift till ett lopp. Alla får starta men inte alla vill, kanske bara jag startar. (fast att då är det inget lag längre  :P)
Blir det då förmån?

Loggat


sofiee  februari 01, 2011, 07:59:24 PM

Åh tack för svaret! :)
Kicki, ja bra fråga, en möjlighet borde ju räcka tycker man :)

Loggat


TimFaste  februari 02, 2011, 07:54:41 AM

"tycker man"??? Ack ja, om det hade räckt.  ;D ;D Men om det inte är "man" som tycker, utan Skatteverket, då kan det ha bindande verkan. Här följer ett exempel på vad Skatteverket "tycker":

"Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal. Det innebär att förmånen blir skattepliktig, om den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda.  Formerna för hur motionen kommer de anställda till del är däremot normalt av underordnad betydelse. Exempelvis kan man tänka sig särskilda arrangemang för tillfälligt anställda (prop. 2002/03:123 s. 15). Det kan finnas skäl att medge särlösningar för en funktionshindrad, som t.ex. innebär att denne kan utöva sin friskvård i bostaden."

Detta gäller också massage m.m. Se här vad Skatteverket vidare "tycker":

"Friskvårdsaktiviteter
Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Träning med en personlig tränare anses inte som enklare slag av motion. Till det skattefria området bör räknas vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är t.ex. spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga — även graviditetsyoga. Som friskvård räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage (prop. 2002/03:123 s. 14—15). I begreppet kontorsmassage ryms olika behandlingar som är avstressande, eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan nämnas exempelvis rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati, och floating rest (se bl.a. skrivelse 2005-04-27, dnr 130 205744-05/111). Även enklare slag av fotvård eller fotmassage kan ses som friskvård.

Som friskvård kan även erbjudas profylaxkurser för blivande föräldrar. "

Loggat