Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Semesterskuldlista inför bokslut

Startat av Fia, januari 21, 2011, 01:41:41 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

Fia

Hej!

Jag sitter som ensam ekonom på en mindre organisation och ska nu göra mitt första årsbokslut. (Läste till ekonom och blev klar för fem år sen, men har mest jobbat med allmän administration sen dess.)

Nu får jag inte semesterskulden att stämma alls. Jag arbetar med Visma Lön 300, och har bokfört enligt bokföringsunderlaget hela året. Enligt bokslutet 2009 låg semesterskulden på 184 414 kr. (Detta stämmer också med semesterskuldlistan som jag testade att printa ut från löneprogrammet som bokföringsbyrån vi använde oss av då körde med.)

Enligt semesterskuldlistan per 10-12-31 från Lön 300 låg semesterskulden då på 194 989,28 kr. Alltså en ökning med 10 575,28 kr från året innan.

Men detta stämmer inte med bokföringen. Saldot på 7290 (förändring av semesterlöneskuld) är -50 644,17 kr och konto 2920 (upplupna sem.löner) ligger på -133 769,83 kr. IB på 2920 är -184 414, så det stämmer ju...

Visst ska saldot på 2920 överensstämma med semesterskuldlistan som printas ut från löneprogrammet?

HUR ska jag få detta att stämma? Och var börjar jag???

Revisorsassistenten81

Vad jag vet skall saldot på 2920 överrensstämma med semesterskuldlistan precis som Du skriver.

Gå igenom allt från början och stäm av.

Fredrik Stigsson

Hej,

den semesterskuld som har beräknats enligt löneprogrammet efter det att semesterårsavslut har gjorts behöver inte stämma överens med den semesterlöneskuld som har bokförts då semesteravsättningen i bokföringen normalt görs schablonmässigt med en procentsats om exempelvis 12 %. Om semesterskuldlistan i löneprogrammet stämmer så gör du helt enkelt så att du ser till att göra konteringar i bokföringen så att du får överenstämmelse, så har alltid jag gjort i alla fall. Jag har aldrig upplevt att det har stämt överens mellan semesterskuldlistan från löneprogrammet och den bokförda semesterskulden, den semesterskuld som anges i löneprogrammet är dock den som skall betalas ut och får därför vara den korrekta semesterskulden :).

Fia

Tack så jättemycket för svar båda två! Men menar du verkligen att det "kan" diffa så mycket som det gör? Vi är bara 4 anställda...

Fredrik Stigsson

Hej,

viss frånvaro i ett företag är semesterlönegrundande, exempelvis sjukfrånvaro som är semesterlönegrundande i 180 kalenderdagar. När en anställd är sjuk i mer än 14 kalenderdagar så utgår ingen sjuklön alls till den anställde men den anställde skall ändå ha semesterlön för dessa sjukdagar. Detta kan vara en förklaring till att det blir differenser (Sjuklön och sjukfrånvaro).

Du kan skriva ut huvudboken för konto 2920 avseende hela bokföringsåret och kontrollera vilka transaktioner som förekommit på detta konto under året.

Fia

Å, men då förstår jag! Vi har en person som har varit sjukskriven länge och en till som var borta en månad. Det förklarar ju saken! Tack så jättejättemycket!  :)