Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Intern faktura

Startat av fuling, november 26, 2010, 09:21:58 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

fuling

Jag har en frågeställning som kanske ngn smart kan hjälpa mig att få bukt med.

Saken är den att företaget som jag bokför för utför garantiarbeten på bilar som de har byggt.
Vissa av dessa garantiarbeten utförs av externa verkstäder som i sin tur fakturerar oss. Detta är inga konstigheter, utan vi bokför kostnaden som ett garantiarbete och betalar denna leverantörsskuld som vanligt.

Men hur blir det när vi utför ett garantiarbete internt – vi använder oss av material som ska tas ifrån lager samt att vi har en lönekostnad för de x antal timmar som arbetet tar att utföra. Jag vill gärna få med denna kostnad i resultatrapporten, men vet inte alls hur man ska gå tillväga. Vi kan ju skapa en order som vi sedan fakturerar till oss själva (därmed dras produkterna som används ifrån lager och vi specificerar antalet arbetstimmar) men denna faktura kan ju aldrig betalas. Är det ngn som har ngt förslag på hur man kan gå tillväga för att få bokat denna kostnad som uppstår?

Fredrik Stigsson

#1
Hej,

om man vill bokföra interna transaktioner i ett företag för att tillgodose ett intern informationsbehov så kallas det här för internredovisning. De interna intäkter och kostnader som inte får förekomma i den externa redovisningen bokförs normalt på konton i kontoklass 9. I kontoklass 9 läggar man då upp konton (normalt enligt samma uppbyggnad som bas kontoplanen, kontogrupp 91 = tillgångar, kontogrupp 93 = intäkter osv.) som de interna transaktioner bokförs på. I konto klass 9 använder man normalt ett så kallat "Avstämningskonto" som motkonto när man bara bokför intäkter och kostnader i internredovisningen.

Exempel på bokföring av intern kostnad för garantiarbeten:

9900 Avstämningskonto; Kredit; 20 000
9410 Material; Debet; 10 000
9710 Lönekostnad; Debet; 10 000

För att få ut information från internredovisningen måste du skapa en egen rapport där du väljer ut de konton som du vill ha med och grupperar kontona enligt eget val.

TimFaste

Kul att vi får med sådana här frågor! Det här börjar bli riktigt intressant! Det är mycket inom det här området som är okänd mark för många! Tack "fuling" och tack "Bokfoering"!  :D